ST inom Forskningsråden

Publicerad: 2022-01-25

Styrelsen

Johan FangerOrdförande, Ordförande
Nina GlimsterVice ordförande, Vice ordförande