Skyddstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg

Publicerad: 2022-01-17

Pressmeddelande ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet att införa ensamarbete, som Region Stockholm fattade i somras, strider mot ett gällande regeringsavgörande som förbjuder ensamarbete på pendeltågen.

Region Stockholms trafiknämnd fattade den 15 juni beslut om att avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dem med kameraövervakade dörrar på tågen. Sedan dess har operatören MTR arbetat för att införa det nya systemet med målet att införa ensamarbete under 2022.

Men redan 2006 avgjorde regeringen - som högsta instans - en tvist mellan skyddsombudet och den dåvarande operatören Citypendeln, och förbjöd Citypendeln att framföra pendeltågen om de inte var bemannade utöver lokföraren.

— Det gäller fortfarande, och därmed strider Region Stockholms beslut mot ett regeringsbeslut. Om ensamarbetet införs ska MTR betala böter för brott mot Arbetsmiljölagen. Att det är en annan operatör idag spelar ingen roll för så enkelt kan man inte runda Arbetsmiljölagen, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

Skyddsombuden har varnat för att kameraövervakning inte fullt ut kan ersätta den roll som tågvärdarna har, och att det innebär stora risker för passagerarna om tågen körs med bara lokförare ombord.

— En ensam lokförare har svårt att hantera en akut situation eller incidenter som kan uppstå ombord. En dag när allt är som det ska vara, då kan kameraövervakade dörrar fungera. Tyvärr vet vi att så ser inte alla dagar ut. Det inträffar tekniska fel, akuta sjukdomsfall, och våldshandlingar. Att ta bort tågvärdarna utan att ha utrett konsekvenserna för säkerheten ombord ordentligt är inte acceptabelt, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

ST Pendeln har därför idag meddelat MTR att skyddstopp mot ensamarbete föreligger inom pendeltågstrafiken. Arbetsgivarens inställning är att man följer ett beslut som uppdragsgivaren Region Stockholm har fattat. Fackförbundet ST anser att det är anmärkningsvärt att det är den politiska beslutsnivån som driver på för att försämra villkoren för såväl resande som anställda inom kollektivtrafiken.

 — Region Stockholm har fattat sitt beslut utan att ens nämna det tidigare regeringsbeslutet i sitt underlag. Det är mycket märkligt och vittnar om såväl okunskap som ointresse om de demokratiska spelreglerna. Vi måste kunna ställa högre krav på våra upphandlande offentliga institutioner. Vi förväntar oss att regionen rättar sitt tidigare beslut, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.