Två byggnadsingenjörer går i ett fält bredvid ett vindkraftverk

Framtidsjobb i staten

Publicerad: 2022-02-25

148 500 jobbchanser skapas till och med år 2022. Jobben skapas framför allt till följd av pensionsavgångar och arbetsrotation:

Det behöver anställas nästan 150 000 personer inom staten under en femårsperiod. Och då handlar det enbart om återanställningar. Men ST anser att fler behöver anställas inom statlig verksamhet och infrastruktur. Vi har blivit fler i landet. Och vi behöver bli fler som jobbar med stöd och service. 

Inom den statliga sektorn finns en stor variation av yrken. De flesta kvalificerade yrken återfinns här. Bland de yrken där många jobbchanser skapas finns exempelvis IT- och dataanalytiker, jurister och civilekonomer.

Staten behöver locka till sig en mångfald både i kompetens och bakgrund. Det är viktigt för att kunna fortsätta ge god service till medborgarna. Men för att lyckas med rekryteringen behöver fler se staten som en attraktiv arbetsgivare. Staten behöver kunna erbjuda trygga villkor och en god arbetsmiljö.

Ladda ner rapporten

x

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss