En glad kvinna håller i sin dator

Så får du ökat skydd på jobbet när du är med i facket

Publicerad: 2024-03-08

När du är med i facket minskar arbetsgivarens handlingsfrihet i relation till dina anställningsvillkor. Du får större möjlighet att påverka din löneutveckling och situationen på din arbetsplats. Det kan göra vardagen tryggare och mer förutsägbar. Här berättar Fackförbundet ST mer om fördelarna som ett fackmedlemskap medför.

Du känner kanske redan till de privatekonomiska förmåner facket erbjuder, som inkomstförsäkring och medlemsrabatter. Här fokuserar vi däremot på det särskilda skydd och stöd du får genom fackmedlemskapet när du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. De fördelarna gör stor skillnad i din vardag och ger dig möjlighet att påverka din framtid. 

Din löneutveckling får en tydlig väg framåt 

Som medlem i facket omfattas du av regelbundna lönerevisioner. Ramarna för revisionerna sätts i ett centralt löneavtal som ofta kompletteras av lokala avtal. Dessa avtal tas fram genom förhandlingar med arbetsgivarsidan och som medlem kan du påverka vilka frågor facket ska driva.

I de allra flesta fall finns det ingen garanterad löneökning på individnivå, då siffran i löneavtalet avser hela kollektivet. Din ersättning sätts istället utifrån de löneprinciper och lönekriterier som parterna har enats om. Det finns olika metoder för att sätta individuella löner, men facket finns alltid med för att se till att lönerna utvecklas som det är tänkt. I vissa fall förhandlar facket de individuella lönerna, i andra fall har de anställda dialog med sin chef – och facket träder endast in vid oenighet. Om en anställd har fått en mycket dålig löneutveckling finns det en möjlighet att facket, i samarbete med arbetsgivaren, kan hjälpa till med en handlingsplan.

En annan viktig roll för facket är att vara med och planera själva löneprocessen. I det skedet går det att påverka arbetet med lönestrukturen. Till exempel kan facket uppmärksamma arbetsgivaren på att det behövs satsningar på vissa yrkesgrupper eller att det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Om du inte är med i facket?  

Då väljer arbetsgivaren helt fritt hur din lön ska sättas. Om du och din chef är oense efter ett lönesamtal finns det inget formellt sätt att ta diskussionen vidare – chefens beslut gäller. 

Du får stöd vid en uppsägning

Oavsett varför arbetsgivaren vill avsluta din anställning så finns facket där för att se till att processen går rätt till. Arbetsgivaren måste nämligen förhandla med facket både vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och uppsägningar av personliga skäl – och även när en provanställning avslutas.

Facket har inte mandat att stoppa en uppsägning, men kan exempelvis ta upp alternativa synsätt, förslag på lösningar och medlemmens rättigheter enligt lag. Fackets synpunkter brukar i stor utsträckning hörsammas. Om arbetsgivaren ändå inte sköter uppsägningen på rätt sätt kan du ha rätt till skadestånd. I vissa fall finns då möjlighet att få rättshjälp av facket (som står för alla kostnader för att driva ärendet).

Om du inte är med i facket?

Då har du inte rätt till överläggningar med arbetsgivaren innan du sägs upp. Och om du anser att du har blivit felbehandlad, exempelvis att arbetsgivaren saknade sakliga skäl för din uppsägning, så behöver du stå för alla kostnader själv om du vill driva frågan rättsligt. 

Du kan påverka utvecklingen på arbetsplatsen

Om arbetsgivaren planerar vissa större förändringar på arbetsplatsen måste de, enligt medbestämmandelagen MBL, eller ett lokalt samverkansavtal, ge facket inflytande genom förhandlingar. Som medlem i facket kan du på så sätt både få insyn i arbetsgivarens planer och möjlighet att påverka dessa planer – genom dina fackliga företrädare. Poängen med inflytandeförhandlingarna är att de som påverkas av förändringarna ska få göra sin röst hörd. Även om arbetsgivaren i slutändan tar själva beslutet så är dessa förhandlingar en viktig möjlighet att få fackmedlemmarnas behov tillgodosedda.

Om du inte är med i facket? 

Då får du inte samma möjlighet till insyn i och påverkan på arbetsgivarens planer. I värsta fall kan en beslutad förändring därmed komma som en blixt från klar himmel. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss