Personer deltar på en föreläsning

Varför välja Fackförbundet ST?

Publicerad: 2022-01-24

|Uppdaterad: 2024-06-24

Att vara medlem i facket är bra oavsett vilket förbund du väljer. Men om du jobbar på en arbetsplats inom statlig verksamhet är Fackförbundet ST rätt val. Det finns flera viktiga fördelar med att välja ett förbund som kan din arbetsplats.

Med oss får du inte bara bra stöd i arbetslivet och meningsfulla förmåner. Du själv bidrar även till att vi tillsammans kan jobba för frågor som bättre arbetsmiljö, utveckling och inflytande i arbetet samt jämställdhet och mångfald. 

1. Störst inom statlig verksamhet 

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 99 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. 

Vi vet hur det är att jobba på statens och medborgarnas uppdrag och har lång erfarenhet och expertkunskap om de frågor som är viktiga för dig och verksamheten du jobbar i.

2. En arbetsplats – ett fackförbund

Alla som jobbar inom statlig verksamhet är välkomna som medlemmar i Fackförbundet ST. Oberoende av vilken utbildning, befattning eller vilka arbetsuppgifter du har, skapar ditt medlemskap gemenskap, ökad sammanhållning och styrka i våra förhandlingar. 

3. Fackligt stöd och rådgivning där du är 

Som medlem har du alltid någon att fråga om dina villkor, din arbetsmiljö och din lön. Våra många förtroendevalda kan ge dig den vägledning och det stöd du behöver på plats. Du kan också ringa eller mejla ST Direkt som ger dig snabba svar varje vardag. 

4. Tillsammans påverkar vi för ett bättre arbetsliv  

Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det handlar till exempel om lön, anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, bra ledarskap och god arbetsmiljö.  

Dessa frågor regleras genom kollektivavtal och facklig förhandling. Därför värnar vi om den svenska modellen och arbetar för att stärka den fackliga rörelsen. För det är bara när vi gör det tillsammans vi kan påverka. 

5. Medlemmarna styr förbundet  

Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska vara prioriterade. På arbetsplatsen – där möjligheterna att påverka är störst – finns arbetsplatsombud, som medlemmarna själva har valt. 

6. Partipolitiskt obundet 

Fackförbundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När vi tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och utifrån mänskliga rättigheter. 

Tillsammans står vi upp för jämställdhet och motverkar all form av rasism och diskriminering.  

7. Tydliga värderingar – i Sverige och i världen 

Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, solidaritet och allas lika värde. Fackförbundet ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri- och rättigheter inte är självklara. 

8. Förmåner som ger mervärde  

Vårt mål är att hela tiden öka mervärdet för dig som är medlem. Här kan du se allt som ingår i ditt medlemskap – från inkomstförsäkring till karriärcoach. Läs mer om våra förmåner.

Bli medlem och få stöd i arbetslivet!

Som medlem i Fackförbundet ST får du ökad trygghet, mer makt att påverka och förmånliga förmåner. 

Bli medlem idag

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss