Lönerevision – så funkar den

Publicerad: 2022-03-22

|Uppdaterad: 2023-09-15

Oavsett om du är statligt anställd eller arbetar på ett bolag är det viktigt att veta hur processen kring lönesättningen går till. Lönerevisionen är en viktig del i den processen. Här reder vi ut vad lönerevision är för något och hur den fungerar.

Vad är lönerevision?

Lönerevision betyder att lönen ses över vid ett visst tillfälle och kan leda till att lönen revideras, det vill säga höjs eller lämnas oförändrad. Lönerevision är något som regleras i kollektivavtal. Det finns alltså inte någon lagreglerad rätt till att få lönen reviderad under anställningen utan detta måste alltså regleras i kollektivavtal.

Vanligast är att det regleras i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare och i dessa kollektivavtal regleras när och hur lönerevisionen ska genomföras.

I kollektivavtalet kan det också finns reglerat hur stort ett visst löneutrymme för lönerevisionen ska vara. Detta utrymme kan vara angivet för en grupp av anställda, till exempel alla anställda som är medlemmar i viss facklig organisation på viss arbetsplats men kan också vara angivet för en individ.


Läs mer: få svar på dina vanligaste frågor om lönerevision 2023.


När sker lönerevision?

Normalt sker lönerevision en gång om året, vid viss angiven tidpunkt, men det kan variera så att lönerevisionen sker med kortare eller längre intervaller.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss