Två kollegor som samarbetar

Lönerevision 2023

Publicerad: 2022-09-14

|Uppdaterad: 2024-01-26

Har du funderingar om lönerevisionen 2023? Här svarar Fackförbundet ST på de vanligaste frågorna om årets lönerevision, till exempel hur stor din löneökning kan bli och hur inflationen spelar in.

För dig inom staten

Informationen på den här sidan är anpassad för dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom staten. Arbetar du i ett bolag, till exempel Postnord eller SJ? Läs mer om lönerevision här.

Lönerevision innebär att lönerna på din arbetsplats ses över. Det brukar ske en gång per år. Hur mycket pengar som ska finnas för löneökningar vid varje tillfälle är en av sakerna som vi förhandlar och kommer överens med arbetsgivarna om i kollektivavtal.

Så blir löneökningen 2023

I årets avtalsrörelse kom vi och arbetsgivarsidan överens om löneökningar på som minst 7,4 procent under de kommande två åren (4,1 procent under 2023 och 3,3 procent under 2024). Procentsiffran innebär en lägstanivå för de sammanlagda löneökningarna bland alla Fackförbundet STs medlemmar på myndigheten där du arbetar. För dig som enskild medlem kan löneökningen alltså bli större eller mindre.

Hur stor just din löneförhöjning kommer att bli påverkas bland annat av:

  • lägstanivån för löneökningar vi kom överens med arbetsgivarna om i avtalsrörelsen
  • hur du har presterat och om du fått nya arbetsuppgifter
  • resultatet av de lokala löneförhandlingarna på myndigheten där du arbetar, till exempel om vissa grupper på arbetsplatsen kommer att prioriteras särskilt i årets lönerevision

Vill du veta mer om vad som påverkar din lön och hur du kan påverka din löneutveckling? Gå gärna vår digitala utbildning för dig som är medlem.

I årets avtalsrörelse drev Fackförbundet ST igenom högre löneökningar för våra medlemmar än på mycket länge (7,4 procent de kommande två åren). Vi krävde däremot inte lönehöjningar i höjd med inflationsnivån, då det historiskt sett visat sig påverka löntagare negativt.

I vårt nya centrala kollektivavtal är det så kallade revisionsdatumet 1 oktober 2023. För de flesta av Fackförbundet STs medlemmar innebär det att nya löner kommer att börja gälla då – och börja betalas ut så fort det lokala kollektivavtalet på myndigheten eller affärsverket där du jobbar är klart. Det brukar i de flesta fall ske någon gång under hösten. Fråga gärna facket där du jobbar om du vill veta mer om de lokala löneförhandlingarna på din arbetsplats.

Påverka din lön

När vi ställer krav på arbetsgivarna i avtalsrörelsen har vi ett mål: att stå upp för långsiktiga löneökningar för alla våra medlemmar. Men din löneutveckling handlar inte enbart om vad som står i ditt kollektivavtal. En hel del kan du påverka själv.

Det viktigaste är att vara förberedd. Det handlar bland annat om att ta reda på vilka lönekriterier som finns där du jobbar och att tänka igenom hur du har bidragit till verksamhetsmålen sedan förra lönerevisionen. Läs mer om hur du förbereder dig inför lönesamtalet och hur du kan bemöta vanliga argument från chefen.

Du hittar aktuell lönestatistik för hela staten här. Du kan också fråga närmsta förtroendevald om lönestatistik för just din arbetsplats. Kom ihåg att om du arbetar på en statlig myndighet är alla anställdas löner offentliga uppgifter som vem som helst har rätt att ta del av.

Svårt att hitta rätt? Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till vår fackliga rådgivning för att få hjälp med att hitta relevant lönestatistik. Vi svarar på frågor alla vardagar och du når oss på 0771-555 444.

Om du har arbetskamrater som tjänar betydligt mer, trots att det i din mening inte finns några skillnader när det gäller saker som utbildning, arbetslivserfarenhet och hur väl ni uppfyller lönekriterierna som finns där ni arbetar, kan det vara något som din arbetsgivare bör titta närmre på.

Här är ett par saker att tänka på.

  • Din arbetsgivare har rätt att sätta olika löner, men ansvarar också för att det görs på ett bra sätt. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska kunna motivera varför du tjänar som du gör och se till att det finns konkreta skäl bakom de löneskillnader som finns mellan anställda.
  • Lönerevisionen är oftast inte är ett tillfälle där stora lönejusteringar brukar göras. I särskilda fall kan din lön behöva ses över utanför revisionen. Börja med att prata med dina fackliga representanter på din arbetsplats.

Det finns i huvudsak två metoder för att sätta nya löner inom staten, lönesättande samtal och lokala partsförhandlingar. I det lönesättande samtalet möts du som anställd och din chef för att diskutera din nya lön. Lokala partsförhandlingar innebär att facket förhandlar om sina medlemmars löner på individuell nivå. Läs mer om lönemodellerna inom staten.

Möjligheten att själv välja hur det ska gå till när din lön ses över varierar från myndighet till myndighet och beror på vad facket och din arbetsgivare tillsammans kommit överens om.

För dig som kommer ha ett lönesättande samtal med din chef. Om du tycker att din chef gjort en helt felaktig bedömning av din arbetsinsats har du rätt att säga nej till förslaget. Då går frågan oftast vidare till förhandlingar mellan din arbetsgivare och facket på din arbetsplats. Tänk på att du behöver förklara dig oenig redan under det lönesättande samtalet – det går inte att ändra sig i efterhand.

Missnöjd med din löneökning? Det här kan du göra

Blev resultatet av årets lönerevision inte vad du hoppades på? Här är några saker att tänka på inför nästa gång.

  • Om du inte redan bekantat dig med lönekriterierna som finns där du jobbar – börja göra det redan nu. Svårt att hitta lönekriterierna för din arbetsplats? Prata i första hand med facket där du jobbar.
  • Tala om för din chef om vad du vill utveckla. Det är ett sätt att visa både att du tänker dig en framtid hos arbetsgivaren och att du är mån om en positiv utveckling för dig själv och för arbetsplatsen.
  • Fick du ingen löneökning alls? Då måste din arbetsgivare motivera varför och ta fram en handlingsplan för hur du ska göra för att påverka din lön.

Läs mer om vad du kan göra om du inte blev nöjd med din löneökning.

Prata lön med facket där du jobbar!

Facket på din arbetsplats spelar en viktig roll i arbetet med löner där du jobbar. Som medlem kan du också höra av dig till vår medlemsrådgivning på 0771-555 444. Vi ger gärna tips inför lönesamtalet och svarar på frågor om lön och kollektivavtal.