Två personer står på en perrong och väntar på sitt tåg

Vad har en tågvärd i lön?

Publicerad: 2023-03-08

|Uppdaterad: 2023-04-24

En tågvärd har en slutlön på upp till 31 600 kronor i månaden inom Fackförbundet ST:s avtalsområde. Tågvärdens främsta och viktigaste uppgift är att se till att passagerarna är trygga. De flesta tågvärdarna jobbar idag på långdistanståg.

Vill du jobba som tågvärd? Då är det bra att veta att yrkeskåren använder en så kallad tarifflön vilket är ett lönesystem som bortser från individuell prestation. Den anställdes lön ökar i stället när hen flyttas upp i den trappa som tariffen är uppbyggd av. Inom Fackförbundet ST:s avtalsområde har tågvärdar en slutlön på upp till 31 600 kronor i månaden

Vad gör en tågvärd? 

Tågvärdens huvudfokus är säkerheten ombord, till exempel att kontrollera tågets nödutrymningsvägar, säkerhetssystem och dörrar samt att inga resenärer skadas eller mår dåligt. Därefter kommer service – att svara på frågor och se till att passagerarna har det bra. För de tågvärdar som jobbar på långdistanståg kan även matservering vara en del av servicen. En tredje, och jämförelsevis liten, arbetsuppgift är biljettvisering (tack vare moderna verktyg minskar den fysiska viseringen).

Numera jobbar de flesta tågvärdar ombord på långdistanståg. Tidigare var det ganska vanligt med tågvärdar även på pendeltåg, men det har minskat kraftigt på senare år. 

Hur blir jag tågvärd? 

Du behöver inte ha gått någon särskild utbildning innan du söker ett jobb som tågvärd. Det enda formella kravet är att du ska ha fullständiga gymnasiebetyg eller motsvarande. Under en rekrytering får du göra en hälsoundersökning, bland annat för att kontrollera syn, blodtryck och alkohol- och drogvanor. Om du blir anställd står arbetsgivaren för en utbildning på ungefär 2–3 månader. 

Så får du upp lönen som tågvärd

Tågvärdar har så kallade tarifflöner, vilket är ett lönesystem som bortser från individuell prestation. Som tågvärd kan du alltså inte förbättra din lön genom att utmärka dig i tjänsten. Din lön ökar i stället när du flyttas upp i den trappa som tariffen är uppbyggd av. Varje steg i tarifftrappan motsvarar en viss tid i yrket. Det är alltså din erfarenhet, räknad i år, som avgör lönen. Dock kan din lön bli högre än den angivna slutlönen (den högsta nivån i tarifftrappan) genom OB-ersättning och andra lönetillägg.

I och med att Fackförbundet ST förhandlar med arbetsgivaren om tarifftrappans utformning så är det viktigt med ett starkt fack på din arbetsplats. Det påverkar i högsta grad lönen.

Där behövs du som tågvärd

Flera tågföretag med långdistanstrafik anställer regelbundet tågvärdar – och efterfrågan är just nu ganska stor. Exempel på större sådana arbetsgivare är SJ, Snälltåget, MTR Express och Vy.

Inom pendeltågstrafiken är tågvärdarnas situation mer omdiskuterad. I Stockholm har man till exempel velat avskaffa tågvärdarna helt, vilket Fackförbundet ST anser är riskfyllt för både lokförarna och passagerarna. 


Läs mer om Fackförbundet STs kamp för tågvärdarnas framtid på pendeln i Stockholm.


Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss