Bild över ett spindelnät

Lönen som samordnare – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En samordnare inom staten tjänar i medianlön 37 300 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En samordnare ser till att behov och resurser inom verksamheten hamnar där de ska och planerar för insatsen som ska göras. Samordnare är en yrkesgrupp som är fortsatt viktig för verksamheten.

Medianlönen för en samordnare är 37 300 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Samordnare kan heta olika saker beroende på vilken verksamhet rollen finns i och arbetsuppgifterna kan skilja sig väsentligt.

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen som samordnare varierar beroende på nivån i ens statliga anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en samordnare?

En samordnares arbetsuppgifter och ansvar handlar om att samordna behov och resurser för det uppdrag du är inblandad i. Ansvarsgraden kan se helt olika ut beroende på var du jobbar och hur länge du har jobbat – det kan handla om allt från individnivå till att samordna EU-medel. Det kan också handla om att samordna frågor internt och vara till stöd för en ledningsgrupp.

En samordnare tar ofta över när en utredares jobb är klart. När det retts ut vilka resurser eller verktyg som ska sättas in eller vilka som ska vara inblandade i fallet, är det sedan samordnarens tur att ta över. Du ska då se till att sammanföra alla de instanser som är inblandade. Som samordnare planerar du insatserna och ser till att alla samarbetar.

Om det handlar om att en person ska få hjälp via en resurs eller en annan instans, är det samordnaren som tar kontakt och ser till att det blir av. Du följer också upp arbetet som samordnats och säkerställer att alla har gjort det de ska.

Jobba som samordnare

Beroende på vilken statlig verksamhet du ska jobba inom skiljer sig kraven. Oftast behöver du ha en akademisk examen eller motsvarighet i erfarenhet. Har du jobbat inom verksamheten ett tag och kan se logiken i hur den fungerar, kan du vara lämpad för uppdraget och bli samordnare.

I de flesta fall behövs en akademisk examen, exempelvis en samhällsvetenskaplig utbildning som beteendevetenskap. Vilken spetskompetens du behöver beror på var du ska jobba.

Så får du upp lönen som samordnare

Det är viktigt att som samordnare visa upp bra egenskaper för rollen. Dessa kan exempelvis vara att ha en bra överblick över verksamheten, god omvärldskunskap, se vad det finns för behov och aktörer och att vara tillgänglig.

Genom att uppvisa sådana kunskaper och ta nya ansvarsområden genom hela året kan det vara till din fördel under lönesamtalet eller för din utveckling på arbetsplatsen.

Där behövs du som samordnare

I en värld där många arbetsuppgifter digitaliseras, ser framtiden för samordnarrollen ljus ut. Arbetsuppgifterna kräver ofta en mänsklig överblick, vilket gör att behovet kommer fortsätta finnas och kanske till och med öka. Samordnarrollen finns på de flesta myndigheterna och fortsätter behövas.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.