Gångtunnel

Lönen som kriminalvårdare – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En kriminalvårdare tjänar i medianlön 27 400 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En kriminalvårdare jobbar oftast på en anstalt med klienterna som befinner sig där. Kriminalvårdarens främsta ansvar är att se till att säkerheten upprätthålls och klienterna mår bra.

Medianlönen för en kriminalvårdare är 27 400 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen som kriminalvårdare varierar beroende på nivån i ens statliga anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en kriminalvårdare?

Genom att arbeta inom kriminalvården, och som kriminalvårdare, gör du ett viktigt samhällsarbete. Dina huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att verkställigheter av straff sker på ett samhällsbetryggande sätt, att upprätt hålla en god säkerhet och omvårdnad för de som verkställer straff och att bidra med insatser och påverkan som leder till minskat återfall i kriminalitet.

En kriminalvårdare har ofta väldigt spridda arbetsuppgifter och rollen kan innebära olika typer av ansvarsområden. Som kriminalvårdare är det vanligast att du jobbar på anstalt, häkte eller inom transporttjänsten med personer som begått brott eller är häktade i avvaktan på prövning i domstol.

När du jobbar som kriminalvårdare jobbar du med säkerhetsarbete och påverkansinsatser i rollen som kontaktman. Ditt främsta ansvar är gentemot klienterna på anstalten.

Jobba som kriminalvårdare

För att jobba som kriminalvårdare behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning och körkort. Vägen in som kriminalvårdare kan i huvudsak se ut på två sätt. Antingen påbörjar du ett vikariat som vanligtvis är under semesterperioderna eller också söker du direkt till en internutbildning för kriminalvårdare.

Hur lång utbildningen är kan skilja sig, men oftast rör det sig om runt 20 veckor. Du får betalt för att gå utbildningen och när den är klar blir du bedömd. Klarar du utbildningen får du sedan börja jobba som kriminalvårdare.

Så får du upp lönen som kriminalvårdare

Att arbeta som kriminalvårdare är ett arbete som innebär många olika utmaningar, men också en möjlighet att inom myndighetens verksamhetsområde göra karriär. Som kriminalvårdare arbetar du vanligtvis med ett schema som sträcker sig över hela veckan, vilket innebär att du tjänstgör både vardagar och helger, över kvällar och nätter.

Som kriminalvårdare har du, förutom den grundlön som du får vid anställningen, också rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Grundlönen är jämförbar med övriga vårdyrken inom samma kompetensgrund.

Inom kriminalvården tillämpas individuell lönesättning vilket gör att du har möjlighet att påverka din ingångslön beroende på dina erfarenheter och utbildningsnivå. När du jobbar inom kriminalvården finns goda möjligheter till en karriärsutveckling till andra yrkesroller inom myndigheten.

Där behövs du som kriminalvårdare

Eftersom du måste genomgå en utbildning i vilken du blir personligt bedömd, finns det ingen garanti för att du kommer få en anställning när du är klar. Det, tillsammans med krävande arbetstider, gör att behovet av kriminalvårdare är stort och kommer fortsätta behövas.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.