En traktor på ett fält

Lönen som handläggare – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En handläggare inom staten tjänar i medianlön 32 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Handläggare kallas inom vissa statliga verksamheter utredare. Handläggarens roll är framför allt att vägleda personer som kontaktar verksamheten och se till att ärendet går rätt till.

Medianlönen för en handläggare är 32 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Handläggare kallas ibland utredare, beroende på vilken statlig verksamhet tjänsten ligger vid.

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen varierar beroende på vilken nivå en har i sin statliga anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en handläggare?

En handläggares roll är att se till att den person som tagit kontakt med den statliga verksamheten tar tillvara på sina rättigheter och vet sina skyldigheter för vad ärendet gäller. Det kan handla om att utreda ett fall genom att samla information, bedöma hur personen ska gå tillväga och besluta om exempelvis ersättning.

Skillnaden mellan vad som räknas som utredare och handläggare beror på vilken verksamhet det gäller. Det är vanligt att utredartjänster kräver akademisk utbildning och ofta är yrkesrollen mer spretig, med andra typer av krav.

Jobba som handläggare

För att bli handläggare behöver du slutbetyg från gymnasiet eller erfarenhet som kan räknas som likvärdig. Beroende på vilken verksamhet du söker jobb inom kan du också behöva kunskap om, och erfarenhet av, den typen av frågor som behandlas där. Söker du t.ex. jobb som handläggare på Försäkringskassan behöver du ha goda kunskaper om förvaltningslagen och hur regelverken fungerar.

Så får du upp lönen som handläggare

Det är viktigt att det finns sakliga lönekriterier inför ett lönesamtal, eftersom bedömningen är subjektiv och görs av närmsta chef. Genom att synliggöra det du gör och visa att du kan ta ansvar för flera områden, finns det god möjlighet att höja sin lön.

Det finns ofta möjlighet till internutbildning för handläggare. Genom vidareutbildning får du möjlighet att handlägga olika typer av ärenden, med olika typer av svårighetsgrad. På så sätt tar du ett större ansvar, vilket i sin tur kan höja lönen.

Där behövs du som handläggare

Behovet av handläggare är fortfarande stort, men på sikt ser det ut som att fler och fler uppgifter kommer bli digitaliserade. Det kommer troligtvis skapa nya eller annorlunda behov för de statliga verksamheterna. Utredarrollen är svårare att digitalisera och ersätta, vilket gör att behovet på sikt ser ut att kvarstå.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss