Skärgårds vy ovanifrån

Lönen som enhetschef – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En enhetschef på en statlig myndighet tjänar i medianlön 62 600 kr, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Inom vissa statliga myndigheter kallas enhetschef för sektionschef. Enhetschefens roll är att se till att verksamheten bedrivs och innebär personalansvar för en grupp medarbetare.

Medianlönen för en enhetschef är 62 600 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Yrkesbenämningen enhetschef kan innebära olika nivåer inom olika statliga verksamheter, vilket gör det svårare att generalisera rollen.

Vad borde jag tjäna som chef inom staten?

Medianlönen varierar beroende på vilken nivå en har i sin statliga chefsanställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en enhetschef?

En enhetschef har personalansvar för en grupp medarbetare och fungerar som språkrör mellan dem och ledningsgruppen. Det handlar ofta om att vara med och fatta beslut och sedan fördela och tillämpa arbetet i gruppen. Vanligtvis brukar enhetschefen ha en form av budgetansvar, men det ser olika ut beroende på vilken verksamhet som drivs.

Inom vissa statliga verksamheter är enhetschefen den person som har personalansvar för första linjen. Inom andra kallas samma roll för sektionschef. I sådana fall innebär enhetschef i stället den person som har ansvar för sektionscheferna.

Jobba som enhetschef

Vanligtvis krävs det en akademisk examen för att bli enhetschef. Det kan till exempel vara en HR-utbildning eller socionomexamen. Eftersom du som enhetschef ska jobba mycket med människor utförs ibland anlagstester efter intervjun, för att bekräfta vad som uppfattades om dig.

Inom vissa statliga verksamheter har du kunnat internutbilda dig och på så sätt bli enhetschef. I så fall behövs ingen högskoleutbildning. Det är inte lika vanligt idag, men fortfarande en möjlig väg.

Så får du upp lönen som enhetschef

För att ha möjlighet att öka din lön som enhetschef är det viktigt att föra en dialog under hela året – inte bara under lönesamtalet. Lyft hela tiden sådant som du gör bra och ifall du gör mer än vad som förväntas av dig.

Ofta handlar det om att kunna visa hur du utvecklat verksamheten och drivit den framåt. Ibland kan det dock handla om motsatsen, att avveckla en verksamhet. I en avveckling är det då viktigt att visa hur du tagit dig ur en svår situation, med omtänksamhet.

Där behövs du som enhetschef

Chefens roll är fortsatt viktig. Någon måste leda och fatta beslut, oavsett om de är lätta eller svåra. Det gör enhetschefen till en viktig person i organisationen, där ett lagom antal medarbetare är ett vinnande koncept.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss