Stadsutsikt

Lönen som administratör – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En administratör inom staten tjänar i medianlön 31 600 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En administratör fungerar som spindeln i nätet och är ofta länken mellan arbetsplatsen och olika stödsystem. Som administratör behöver du känna dig bekväm med olika IT-system.

Medianlönen för en administratör som jobbar på en statlig myndighet är 31 600 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta lönen i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer. En administratör kan heta olika saker på olika myndigheter och verksamheter.

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen som administratör varierar beroende på vilken nivå en har i sin anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en administratör?

Som administratör inom staten kan du ha väldigt många olika typer av arbetsuppgifter. Det kan vara olika typer av rutinuppgifter, som att boka mötesrum till möten, ta fram listor på deltagare och liknande. En administratör kan också jobba med att ta fram underlag och fungera som stöd till ledningsgruppen.

Ofta är varje dag den andra olik, eftersom en administratör har flera typer av ansvarsområden. En viktig funktion som administratören fyller är att vara en länk mellan arbetsplatsen och olika stödfunktioner, som exempelvis HR eller IT. Administratören är ofta den som delar ut olika behörigheter och som kan rutinerna på en arbetsplats.

När du börjar på en ny arbetsplats är det vanligt att det är administratören som ser till att du har tillgång till det du behöver och vet vem du ska kontakta om olika saker inte fungerar.

Jobba som administratör

För att bli administratör behöver du gymnasiala avgångsbetyg. Nu för tiden är det ofta viktigt att vara bekväm med den teknik och IT-system som arbetsplatsen använder sig av, eftersom det är administratörens uppgift att arbeta med dem. Det är också vanligt att administratören är den som har bäst koll på dataskydd och GDPR. Det är vanligt att du kan gå vidare till en administratörsroll efter några år på myndigheten.

Det skiljer sig dock mellan statliga verksamheter vad som krävs av en administratör. På vissa arbetsplatser är administratören hopslagen med controllerrollen, vilken kräver eftergymnasial utbildning.

Så får du upp lönen som administratör

Egenskaper som premieras hos en administratör är att vara en person som är lätt att få kontakt med. Som administratör har du dagligen kontakt med många olika personer och behöver vara tillgänglig och nåbar.

Det är också viktigt att vara självständig i rollen, eftersom en administratör ska se till att arbetsplatsen fungerar som den ska. De här egenskaperna är oftast de som märks mest, och ibland mer än i andra roller, när det kommer till bedömning av lön. Om du synliggör de egenskaperna under året kan det vara till din fördel under lönesamtal. 

Där behövs du som administratör

Administratörsrollen fortsätter vara viktig och behovet stadigt. Eftersom administratörer hanterar mycket mänsklig kontakt är det svårt att ersätta den genom digitaliseringen. Det är också viktigt att någon på arbetsplatsen är den som har det övergripande ansvaret för de digitaliserade systemen. Där kommer ofta administratören in och behövs även i framtiden.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss