En pappa håller sitt barn i famnen

Får jag löneökning när jag är föräldraledig eller sjukskriven?

Publicerad: 2022-04-01

Du som är föräldraledig har rätt att ingå i lönerevisionen. Är du sjukskriven så regleras din möjlighet till årlig löneökning i ditt lokala kollektivavtal.

Om du är föräldraledig har du rätt till samma löneutveckling du skulle haft om du hade arbetat - detta enligt Föräldraledighetslagen 16 §. Det är inte godtagbart att hänvisa till att lönen kommer att ses över efter föräldraledigheten. 

Huruvida långtidssjukskrivna ska inkluderas i lönerevisionen är en kollektivavtalsfråga. Löneavtalet för myndigheter, RALS, reglerar inte frågan. Detta ska alltså tas upp i lokala avtal och majoriteten har skrivit in att långtidssjukskrivna ska tas med i lönerevisionen. Detta innebär vanligtvis att den anställde får en löneökning utifrån vad som är genomsnittligt i övriga gruppen. Hör med lokala företrädare om du är osäker på vad som står i ditt avtal. 

Försäkringskassan höjer inte den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) retroaktivt utan endast från och med det datum löneavtalet skrivs under.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss