Bild från anställningsintervju

9 smarta frågor att ställa till arbetsgivaren på anställningsintervjun

Publicerad: 2024-03-19

Anställningsintervjun är inte bara en chans för arbetsgivaren att lära känna dig – det är också en möjlighet för dig som söker jobb att få en förståelse för rollen och organisationen. Här listar Fackförbundet ST nio frågor som kan ge dig värdefulla insikter och samtidigt visa att du är en engagerad kandidat.

Frågor att ställa på jobbintervjun

1. "Hur ser en vanlig arbetsdag ut i den här rollen?"

Arbetsgivarens svar på den här frågan bör ge dig en uppfattning om vad som ingår i din roll, vilka arbetsuppgifter du kommer att ha och vad som förväntas av dig. Du får förhoppningsvis en klarare bild av vad jobbet innebär på en daglig basis och få en känsla om rollen och arbetsmiljön passar dig. 

2. "Vilka typer av utmaningar kan jag stöta på?"

Den här frågan ska ge dig en inblick i vilka potentiella hinder eller svårigheter rollen innebär. Här kan du även få en indikation på organisationens utmaningar i stort. Så var lyhörd och försök hitta områden där du kan bidra med lösningar baserat på din erfarenhet och kompetens.

3. "Finns det möjlighet att arbeta på distans?" 

Om det är viktigt för dig att ha ett flexibelt arbetsliv så är det bra att fråga om hur arbetsgivaren ser på att jobba på distans. Det finns ofta någon form av policy eller en överenskommelse om var medarbetare förväntas jobba, hur många dagar i veckan du ska vara på plats och vilka möten som kan tas hemifrån och så vidare. 

4. "Har ni kollektivavtal?" 

Om det finns kollektivavtal så är allt från sjuklön, tjänstepension, övertidsersättning och försäkringar vid arbetsskada och så vidare reglerat i avtalet. Om det inte finns kollektivavtal men arbetsgivaren hävdar att de tillämpar eller kompenserar annat sätt så bör du be att få läsa exakt vad som står. Det är väldigt viktigt att reglera sådant som inte står med i anställningsavtalet skriftligt i avtal.

5. "Hur ser utvecklingsmöjligheterna för den här tjänsten ut?" 

Om du har tänkt stanna en längre tid är det bra att ställa den här frågan så du vet om det finns chans att växa. Då får du en känsla för arbetsgivaren investerar i sina medarbetare och en indikation om vilka möjligheter som kan finnas för dig på längre sikt.

6. "Hur ser teamet ut som jag kommer att vara en del av?”

Att du vill ha insyn i vilka du kommer jobba tillsammans med visar att du är angelägen om att förstå hur du kan bidra till teamets framgång. Det öppnar även upp för arbetsgivaren att ge dig mer detaljerad information om hur ni ska samarbeta och ge en bild dynamiken på arbetsplatsen, vilket kan ge dig ytterligare insikt i arbetsmiljön och hur du kan passa in.

7. "Har ni reglerad arbetstid, förtroendearbetstid eller flextid?" 

En reglerad arbetstid innebär att du ska jobba mellan vissa klockslag medan förtroendearbetstid och flextid ger dig större möjlighet att själv disponera din arbetstid efter din egen och verksamhetens behov.

8. "Hur skulle du beskriva arbetsplatsens kultur?"

Frågan är inte enkel att besvara men här bör du få någon form av känsla för om arbetsgivarens värderingar stämmer överens med dina. Även det är svårt att beskriva arbetsmiljön och själva stämningen på arbetsplatsen så visar du att du tar arbetsmiljö på allvar genom att ställa frågan.

9. "Finns det ett fackligt ombud på arbetsplatsen?"

Att visa intresse för fackliga frågor signalerar att du är en medveten arbetssökande som värderar goda arbetsvillkor och rättigheter. Om arbetsgivaren har kollektivavtal finns också stor chans att det finns ett lokalt fackligt ombud på arbetsplatsen. Dessa är ofta närvarande på intervjun men om de inte är det kan fråga de kan ta kontakt med dig innan du tackar ja eller nej till tjänsten.  

Genom det fackliga ombudet kan du ställa frågor om allt från arbetsmiljön eller lönefrågor som du kanske inte vill ta direkt med arbetsgivaren.

Värt att tänka på inför anställningsintervjun

Frågorna du ställer på jobbintervjun ska inte bara hjälpa dig att ta ett bra beslut om jobbet utan också förstärka ditt intresse för arbetsgivaren. Genom att förbereda genomtänkta frågor visar du att du är seriös och engagerad i processen att hitta rätt arbetsplats. Det tycker arbetsgivare om!

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss