Svenska flaggor

Vad innebär det att vara statligt anställd?  

Publicerad: 2022-04-14

Att jobba statligt är speciellt. Jämfört med den privata sektorn har både arbetsgivaren och du som anställd fler bestämmelser att ta hänsyn till. Samtidigt finns det väldigt stora möjligheter att få användning för sin kompetens och att göra skillnad.  

Anledningen till att jobb inom staten kan föra med sig såväl särskilda krav som unik potential är att du jobbar på medborgarnas uppdrag. Detta blir extra tydligt om ditt arbete innehåller myndighetsutövning.  

Grundlagarna är en del av jobbets vardag 

Som anställd inom staten förväntas du följa den statliga värdegrunden. Den vilar på Sveriges grundlagar och går mycket förenklat ut på att du ska agera demokratiskt och med samhällets bästa i åtanke. Men många statligt anställda påverkas också av grundlagarna mer direkt, inte minst offentlighetsprincipen – som ställer stora krav på transparens och service till medborgarna.  

Särskilda bestämmelser  

Utöver de lagar som gäller för hela arbetsmarknaden (som LAS, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen) så finns det en hel del särreglering för statliga anställningar. Här är fyra viktiga exempel:  

  • För att motverka korruption och svågerpolitik måste arbetsgivare inom staten anställa utifrån förtjänst och skicklighet, det vill säga sakliga grunder.  
  • På grund av statens ansvar för landets säkerhet och infrastruktur kan vissa jobb ha säkerhetsklassning, vilket medför särskilda kontroller av de anställda.  
  • För en del yrken krävs svenskt medborgarskap – till exempel polis, militär och åklagare.   
  • I och med att ett statligt jobb kan ge stor makt över enskilda finns det så kallade tjänstemannaansvaret, vilket bland annat innebär att anställda kan dömas för tjänstefel.   

Karriär inom staten 

Det finns många olika arbetsgivare och yrken inom staten, vilket innebär att villkoren varierar kraftigt. Men ofta, i synnerhet på större myndigheter, finns mycket goda möjligheter till karriärs- och kompetensutveckling. Med undantag för vissa kompetenser och yrken är den statliga sektorn generellt sett inte löneledande. Det är inte heller meningen, eftersom det inte vore nationalekonomiskt försvarbart.  

Däremot är lönebildningen, inte minst tack vare facken, väldigt strukturerad – med arbetsmarknadens lägsta förekomst av diskriminering och osakliga löneskillnader. En särskild fördel som många statligt anställda framhåller är att de har meningsfulla jobb, eftersom de till exempel får hjälpa andra människor eller förbättra samhället utifrån sin expertis.  

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss