stadsbild från en svensk stad

Jobba statligt – vill du ha ett jobb som gör skillnad?  

Publicerad: 2022-04-14

Många som arbetar inom staten känner att de har ett meningsfullt jobb. Anledningarna varierar förstås, men vi tror att mycket handlar om de särskilda möjligheterna att göra skillnad – både för enskilda och för hela samhället. Hur då? Läs mer här.  

När du arbetar inom staten så är det ytterst på medborgarnas uppdrag. Det ställer förstås särskilda krav, men kan också kännas väldigt meningsfullt. Alla statliga jobb bidrar på ett eller annat sätt bidrar med samhällsnytta.  

Du är med och får samhället att fungera  

Utan anställda skulle statens arbete förstås stanna av, vilket skulle få enorma konsekvenser för oss alla. Till vardags utgår de flesta av oss från att föräldralediga får sin föräldrapenning, att bilarna har vägar att rulla på och att kommunerna får resurser till sin verksamhet. Det bygger dock på att människor varje dag går till sina jobb på Försäkringskassan, Trafikverket och Skatteverket. Och det är bara några få exempel – det finns över 400 myndigheter i Sverige.  

Du kan göra oss tryggare 

Staten har våldsmonopol och därför är det kanske inte förvånande att Polismyndigheten och Försvarsmakten är två av landets största myndigheter. Samtidigt handlar trygghet om mycket mer än så – till exempel att vi kan lita på våra livsmedel och mediciner, att någon följer upp misstag i vården och att vår miljö skyddas. Många statligt anställda arbetar med sådana frågor varje dag.  

Du kan hjälpa enskilda människor 

I många olika yrken inom staten går det att göra stor skillnad i medborgarnas liv. På Arbetsförmedlingen kan den som står långt från arbetsmarknaden få hjälp att komma in i arbetslivet. Genom Kriminalvården kan den som har dömts till fängelse få stöd att börja ett nytt liv. Och Sveriges ambassader kan hjälpa den som har råkat ut för problem utomlands.  

Du kan forma vår framtid   

Alla myndigheter bidrar på olika sätt till att utveckla samhället, men vissa exempel är extra tydliga. På Sveriges universitet och högskolor pågår såväl forskning som utbildning av morgondagens arbetskraft. På expertmyndigheter som SMHI, Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen pågår arbete som främjar innovation och hållbarhet. Här finns helt enkelt många av landets skarpaste hjärnor.  

ST kämpar för dig som jobbar statligt  

Vi arbetar för att statligt anställda ska få bästa möjliga villkor – bra lön, bra arbetsmiljö, bra ledarskap och rimlig arbetsbelastning. Det handlar inte bara om att tillvarata våra medlemmars intressen, utan också om vår demokrati.

I och med att statliga jobb är så speciella får inte jakten på effektiviseringar gå ut över de anställdas möjligheter att utföra sina uppgifter. Det riskerar att gå ut över rättssäkerheten och kvaliteten på den service som medborgarna får, vilket i förlängningen kan urholka tilliten till staten. Därför är STs arbete så viktigt.

Bli medlem