Arbetsförmedlingens fasad

Hur är det att jobba på Arbetsförmedlingen?

Publicerad: 2021-02-18

Du funderar på att börja jobba på Arbetsförmedlingen men vet inte vilka typer av roller som finns och hur lönerna ser ut. Fackförbundet ST, det största fackförbundet inom Arbetsförmedlingen, ger dig en inblick i hur den här myndigheten är som arbetsplats.

Att arbeta på Arbetsförmedlingen

Enligt Johan Eklund, styrelseledamot för ST:s avdelning inom Arbetsförmedlingen, är det en öppen och dynamisk arbetsplats med hög trivselfaktor.

– Det är en väldigt välkomnande och hjälpsam stämning. Det ligger kanske i sakens natur att det är ganska sociala personer som jobbar på Arbetsförmedlingen. Man gillar andra människor.

Han säger att ett jobb på Arbetsförmedlingen innebär att befinna sig mitt i samhället, eftersom en av grunderna för varje individ är att hitta en försörjning. Och för att kunna hjälpa arbetssökande krävs många olika typer av insatser.

– Man kan vara ute på stora företag och prata rekryteringar. Man kan sitta med Försäkringskassan och vården för att hitta helhetslösningar åt någon som är långt från arbetsmarknaden. Det är väldigt omväxlande, säger Johan Eklund.  

Vad gör Arbetsförmedlingen?

Johan Eklund tror att den genomsnittliga medborgarens bild inte riktigt stämmer med vad Arbetsförmedlingen faktiskt gör. Den primära uppgiften är inte längre att förmedla jobb.

– Arbetsförmedlingen ska fungera som oljan i samhället, när det gnisslar sätter vi in våra resurser. Det kan exempelvis handla om att ge nyanlända språkträning eller att samarbeta med arbetsgivare för att skapa projekt där människor kan lära sig ett yrke.  

Vad krävs för att bli anställd på Arbetsförmedlingen?

För att bli arbetsförmedlare, det vanligaste yrket, behöver man en högskoleutbildning. Johan Eklund säger att man också bör vara social, lösningsorienterad och serviceinriktad.

– Du måste gilla att hjälpa till. Sedan tror jag att de flesta som jobbar här har ett samhällsengagemang och vill föra utvecklingen framåt. Personligen får jag en enorm kick av att lyckas hjälpa någon med ”det omöjliga”.

Lönerna på Arbetsförmedlingen

Johan Eklund säger att man tjänar ungefär lika mycket som på andra myndigheter, men att det kan variera från år till år beroende på rekryteringsbehovet.

– Som arbetsförmedlare tjänar man 28–40 000 kronor i månaden. För sektionschefer, en sorts mellanchef, ligger lönerna på ungefär 45–55 000. Specialister, som kan jobba med exempelvis HR eller juridik, tjänar vanligen 40–60 000 kronor.

Lönestatistik för staten

Ta reda på vilken medianlön som gäller för ditt arbete.

ST inom Arbetsförmedlingen

Idag är knappt 6 000 av Arbetsförmedlingens cirka 10 000 medarbetare också medlemmar i ST. I och med att det finns planer för en stor förändring av myndigheten har facket ST inom Arbetsförmedlingen varit extra aktivt de senaste åren.

– Vi har arbetat mycket med opinionsbildning, politikerkontakter och liknande. Vi vill få vara med och styra och även få en bild av vad politikerna vill med myndigheten, säger Johan Eklund.

Han är mycket nöjd med genomslaget, eftersom det bidrog till att bromsa reformen.

– ST:s fokus är att värna medlemmarnas jobb och se till att Arbetsförmedlingen får tillräckliga resurser. Det tycker jag att vi gör bra.

Vilka jobbar på Arbetsförmedlingen?

På en stor myndighet finns det förstås en stor blandning av yrkesroller – här ser du några av de vanligaste och mest efterfrågade.

Arbetsförmedlare / handläggare

Myndighetens största yrkesgrupp. En ”vanlig” arbetsförmedlare hjälper den som har blivit arbetslös att skapa en plan – och kan vid behov gå in med ytterligare stöd. Men rollen rymmer många andra funktioner, exempelvis finns det de som jobbar på fängelser och de som informerar om Sveriges arbetsmarknad utomlands. Många kallar den här rollen för handläggare även om den officiella titeln är arbetsförmedlare.  

Specialister

Det kan dels handla om personer som har särskild kompetens att jobba med människor som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis socialkonsulenter och arbetspsykologer. Dels kan det handla om personer som arbetar utredande, till exempel med statistik eller upphandlingar.

Coacher

Det här är en roll som på det stora hela har försvunnit från Arbetsförmedlingen. Huvudskälet är att många fysiska kontor har lagts ner. I dag köps coachtjänster däremot in från privata leverantörer.

Kundtjänstmedarbetare   

I och med digitaliseringen är detta en roll som växer. Trots namnet är detta egentligen arbetsförmedlare (se ovan) som jobbar på distans. Man tar emot samtal från arbetssökande – och gör planering, följer upp och stämmer av vilket stöd hen behöver. Vissa kundtjänstmedarbetare jobbar även med digital coachning.