Personer sitter och jobbar

Fem utbildningar du inte tänker kan ge jobb inom staten

Publicerad: 2024-06-10

I staten finns ungefär 250 000 anställda. Nästan alla yrkesgrupper finns representerade, men flera av dem associeras inte i första hand med staten. Fackförbundet ST går igenom fem utbildningar som kan ge dig en kul statlig framtid!

Varför välja staten? Det ger kanske inte högsta möjliga lön, men många statligt anställda tycker att det finns andra värden – som trygghet och känslan av att jobba för samhällets bästa.

Ingenjörer 

Inom staten behövs ingenjörer bland annat för att planera infrastruktur, göra komplexa upphandlingar, framställa kartor och bedöma patent. Många jobbar därför på myndigheter som Trafikverket, Försvarets Materielverk, Lantmäteriet och Patent- och registreringsverket. Vanliga yrkesroller är projektledare och utredare. En hel del ingenjörer jobbar också med utbildning och forskning inom högskolevärlden (som i huvudsak är statlig). Det finns såklart också ingenjörer på lite mer oväntade ställen, som museer.

Naturvetare

Visste du att det finns omkring 33 000 personer med en naturvetenskaplig utbildning som jobbar i staten? De flesta av dem är anställda på universitet och högskolor, men många har viktiga roller på olika myndigheter. Det finns veterinärer som jobbar med djurskyddsfrågor på Livsmedelsverket, kemister som bidrar till att utreda grova brott på Polismyndigheten och miljövetare som arbetar med hållbar utveckling på Jordbruksverket.

Riktigt otippade statliga jobb?

De här yrkestitlarna finns på riktigt inom staten. Det är dock bara mellan tre och tjugo personer som har var och en av dem.

 • Bokbindare
 • Hästskötare
 • Snickare
 • Garagebiträde 
 • Sömmerska

  Beteendevetare

  Om du pluggar psykologi, personalvetenskap, sociologi eller liknande kan du bli en av ungefär 8 000 beteendevetare inom staten. Många av dem jobbar på de större myndigheternas HR-avdelningar, exempelvis med rekrytering och arbetsmiljöfrågor. Andra arbetar i direkt kontakt med medborgarna och kan göra stor skillnad i enskilda människors liv. Det finns bland annat beteendevetare som arbetar med att hjälpa utsatta ungdomar på Statens institutionsstyrelse, som utredare på Försäkringskassan och med att stödja intagna inom Kriminalvården.

  IT

  Precis som i övriga samhället har IT blivit allt mer centralt för många myndigheters verksamhet. Numera jobbar faktiskt 1 av 20 statsanställda inom detta område. Du som går en IT-utbildning kan i framtiden få en avgörande roll i att utveckla servicen till medborgarna eller bidra till att komplexa system fungerar – exempelvis för trafik och utbetalningar. Idag finns det exempelvis anställa som arbetar med säkerhetslösningar på Regeringskansliet, som scrum masters på Skatteaverket, med utveckling av Trafikverkets tunnelradiosystem och som IT-forensiker på Säkerhetspolisen.

  Media och kommunikation

  Det är inte bara redaktioner och marknadsavdelningar som behöver journalister, kreatörer och mediestrateger – även staten har ett stort behov av att sprida information. Det är viktigt för demokratin och gör dessutom medborgarnas vardag tryggare och enklare. Exempelvis kan det handla om en UX-designer som gör det smidigare att ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Eller en strategisk kommunikatör på Myndigheten för psykologiskt försvar som bemöter påverkanskampanjer.

  Fackförbundet ST – facket för alla statligt anställda

  Fackförbundet ST har nästan 100 000 medlemmar och är det största facket inom staten. Det speciella med oss är att alla statsanställda är välkomna, oavsett yrke och bakgrund. Vi är övertygade om att det ger oss bäst känsla för helheten – och ett starkare förhandlingsläge.

  Kan ett jobb inom staten bli aktuellt för dig? Bli studentmedlem i ST redan idag – det är gratis under hela studietiden. 

  Bli studentmedlem

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss