Chef ska hålla lönesamtal

Att hålla lönesamtal – en guide för dig som är chef i staten

Publicerad: 2022-04-12

|Uppdaterad: 2023-02-07

Vad innebär det att hålla lönesamtal och vilka utmaningar finns det för dig som är chef? Här guidar vi dig så att du förbereder dig på ett bra sätt och får till ett konstruktivt samtal om lön med dina medarbetare.

Lönesamtalet är det tillfälle då du som chef ska prata med dina medarbetare om deras prestation kopplat till verksamheten. I samtalen ska det framgå hur medarbetaren presterat och hur det påverkar den nya lönen. 

Hur går lönesamtal till?

Det finns olika sätt att hålla lönesamtal. Enligt RALS-avtalet finns det möjlighet att lokalt komma överens om vilken form av samtal som ska gälla i er lönerevision. Vilket som gäller hos din arbetsgivare står reglerat i ert lokala löneavtal. De kan vara:

Lönesamtal

I ett lönesamtal har du ett inledande samtal med medarbetaren om hens arbetsprestation. Här har båda parter chansen att framföra sin syn på medarbetarens prestation och utsikter framåt. Det samtalet följs sedan av traditionell löneförhandling med facket. Därefter har ni ett avslutande samtal där du meddelar medarbetaren vad den nya lönen blir. 

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal skiljer sig lite från ett lönesamtal då du i det även diskuterar med medarbetaren om vilken lön du föreslår utifrån medarbetarens prestation. Medarbetaren har även möjlighet att säga ifall hen inte håller med din bedömning och i så fall lyfta det som saknas. Skulle ni vara oeniga om bedömningen finns det olika sätt att hantera det på – läs mer om det i ert lokala avtal.

Det kan också vara en mix av de båda ovan. Även det står reglerat i er lokala överenskommelse. 

Så håller du bra lönesamtal – tips för dig som chef!

Oavsett vilken typ av lönesamtal ni har på er arbetsplats är det viktigt att du förbereder dig. Här är några saker som är bra att tänka på inför och under lönesamtalet:

  1. Informera medarbetarna om hur löneprocessen går till, så alla får förutsättningar att förbereda sig. Då behöver ni inte ta tid för det under själva samtalet.
  2. Läs igenom dina personalanteckningar innan mötet med medarbetaren
  3. Förklara din bedömning av medarbetarens prestation i förhållande till verksamheten.
  4. Lyft upp exempel som tydliggör din bedömning – speciellt om bedömningen inte är positiv för medarbetaren.
  5. Var lyhörd och lyssna på vad medarbetaren själv lyfter fram. Ibland kan det vara sådant som du inte lagt märke till, men som har betydelse för verksamheten.
  6. Skapa rätt förväntningar inför den nya lönen. Du har störst chans att göra dina medarbetare nöjda om de är insatta i vilka marginaler ni jobbar med.  
  7. Förbered dig på att besvara frågan vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön framåt.
  8. Informera om när medarbetaren kommer få veta den slutliga lönen.

Tänk på att lönesamtalet varken är ett utvecklingssamtal eller en förhandling mellan dig och medarbetaren. Medarbetaren kan belysa saker om sin prestation hen inte tycker du lyft, men det är sedan upp till dig att avgöra om det ska med i den slutgiltiga bedömningen.  

Fördjupning för dig som är chef

Du kan läsa mer om hur du förbereder och genomför samtal om lön i broschyrerna Höj din lön – lathund för medlemmar i ST respektive Samtal om lön – en lathund för chefer.