En kvinna leder sin cykel i en korridor

Säga upp sig - allt du behöver veta om egen uppsägning

Publicerad: 2022-04-22

|Uppdaterad: 2023-10-09

Innan du säger upp dig är det bra att ha koll på exempelvis uppsägningstid, uppsägningsbrev och annan formalia. Ett snyggt avslut kan vara värdefullt för dig i framtiden. Oavsett varför du har valt att sluta på ditt jobb, så har Fackförbundet ST samlat den viktigaste informationen.

Hur säger man upp sig?  

Det vanligaste är att du pratar med din chef och berättar att du vill sluta. Om din chef av någon anledning inte är tillgänglig kan du också prata med HR-avdelningen. 

Därefter bekräftar du din uppsägning skriftligen. En skriftlig uppsägning är viktig för att det inte ska uppstå några oklarheter om när du sagt upp dig. Skulle det uppstå en tvist är det nämligen du som måste bevisa att du sagt upp dig och vilket datum det skedde.  

Uppsägningsbrev  

Hos större företag och organisationer finns det ofta en mall för egen uppsägning, också kallat uppsägningsbrev. Om det inte finns någon kan du skriva ungefär såhär i ett eget brev:   

Med detta brev bekräftar jag min uppsägning på [Organisationens namn]. I enlighet med mitt anställningsavtal har jag X månaders uppsägningstid. Min sista arbetsdag blir XXXX-XX-XX. 

Uppsägningstid vid egen uppsägning 

Din uppsägningstid regleras i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal regleras uppsägningstiden i LAS (Lagen om anställningsskydd).  

Uppsägningstiden varierar beroende på din anställningstid och anställningsform. Normalt är det 1-3 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning.  

Du kan ofta hitta din uppsägningstid i ditt anställningsavtal, eller fråga ditt fackförbund.  

Måste jag jobba hela min uppsägningstid? 

Du kan komma överens med din chef om att sluta tidigare, men det är inget du har rätt till enligt lag. 

Om chefen säger nej till att du avslutar anställningen tidigare och du vägrar arbeta under uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig.  

Säga upp sig från vikariat eller visstidsanställning 

Om du är vikarie eller visstidsanställd så kan du oftast inte säga upp din anställning i förtid. Utgångspunkten i LAS är nämligen att tidsbegränsade anställningar inte är uppsägningsbara. Men i vissa fall kan anställningsavtalet vara formulerat så att uppsägning är möjlig. Kontrollera ditt avtal och ta hjälp av ditt fackförbund om det är oklart.  

Säga upp sig under provanställning 

En provanställning har i regel 1 månads uppsägningstid. Men olika uppsägningstider kan förekomma beroende på vilket kollektivavtal som gäller.  

Säga upp sin timanställning 

Om du är intermittent anställd, också kallat ”timanställd” eller ”behovsanställd”, gäller normalt sett att du behöver arbeta den tid du redan är schemalagd. Efter det har du ingen skyldighet att ta på dig fler arbetspass. Finns inget schema kan du sluta på dagen. 

Säga upp sig under tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning 

Du kan säga upp dig när du vill under din sjukskrivning, tjänstledighet eller föräldraledighet. Uppsägningstiden börjar gälla från och med det datum du säger upp dig.  

Om du är sjukskriven och inte har ett nytt jobb ordnat, så är det viktigt att du direkt anmäler dig som arbetslös till Arbetsförmedlingen så att du kan behålla din sjukpenning.  

Arbetsbetyg 

Du har rätt att få ett arbetsbetyg (även kallat tjänstgöringsbetyg) när du avslutar din anställning. 

Betyget ska innehålla: 

  • Information om din anställning, till exempel när och hur länge du varit anställd 
  • Beskrivning av dina arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter 
  • Krav på tjänsten du haft, till exempel kompetenskrav och behörigheter 
  • Vitsord – chefens omdöme om dig som anställd. Till exempel din yrkesskicklighet och dina personliga egenskaper 
  • Sammanfattning 

Du har rätt att begära att din arbetsgivare utelämnar vissa uppgifter, som till exempel varför anställningen avslutas.  

Avslutningssamtal 

På en del arbetsplatser är det rutin att chefen bokar in ett avslutningssamtal med personen som slutar. Finns det ingen sådan rutin kan du själv föreslå det om du vill. 

Under ett avslutningssamtal kan du få feedback på ditt arbete som är bra att ta med sig till nästa jobb. Du har också möjlighet att berätta för arbetsgivaren om vad du upplevt som bra och dåligt med att jobba där.  

A-kassa och inkomstförsäkring vid egen uppsägning 

Har du sagt upp dig utan att ha ett nytt jobb klart? Tänk på att det kan finnas en karenstid i a-kassan om du säger upp dig själv. Denna innebär att du kanske inte kan få ersättning för de första månaderna som arbetslös. Kontakta din a-kassa för att kontrollera vad som gäller. 

Att få ersättning från a-kassan är ofta en förutsättning för att kunna få ut pengar på din inkomstförsäkring, så kolla villkoren innan du säger upp dig. Många inkomstförsäkringar gäller inte om du säger upp sig själv (undantag kan finnas om du har särskilda skäl). 

Om du planerar att ansöka om a-kassa är det också viktigt att du får ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare.  

Behöver jag byta fack när jag byter jobb? 

Om du byter yrke eller bransch kan du i vissa fall behöva byta fackförbund, det beror helt enkelt på vilket förbund du är med i. Slutar du arbeta inom staten, på universitet och högskola eller ett statligt bolag så kan du behöva byta från Fackförbundet ST, bäst är att ringa ST Direkt och kolla!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss