En mamma och hennes dotter sitter vid matbordet i köket

Så funkar föräldraledighet

Publicerad: 2022-04-19

|Uppdaterad: 2023-10-31

Reglerna kring föräldraledighet och föräldrapenning vid denna är varken helt enkla eller överskådliga, låt oss tillsammans gå igenom grunderna. Innan du ska ta ut föräldraledighet är det självklart viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig.

Föräldraledighet och föräldrapenning är två olika saker

Först och främst behöver vi skilja på rätt till föräldraledighet och rätt till ersättning under ledigheten. Reglerna för ersättning och rätten till ledighet är inte helt överlappande, du har fler möjligheter att vara ledig från arbetet än att få ersättning för ledigheten.   

Rätten till själva ledigheten regleras i föräldraledighetslagen och vissa speciella förordningar, till exempel förordningar för statligt anställda. Rätten till ersättning och vilken nivå du får finns i socialförsäkringsbalken och i ditt kollektivavtal, där kan det finnas reglering i både det centrala och lokala avtalet.

Rätten till ledighet 

Du har rätt att vara ledig helt eller delvis under barnets första 18 månader. Därefter har du i princip rätt att vara ledig i samma omfattning som du tar ut föräldrapenning

Utöver det har du rätt att gå ner i arbetstid enligt föräldraledighetslagen till och med utgången av det skolår som ditt barn blir 8 år. För statligt anställda är det till och med barnet blir 12 år, det regleras i tjänstledighetsförordningen.

Rätten till föräldrapenning och föräldralön 

Ersättningen under föräldraledighet utgörs av föräldrapenning från Försäkringskassan, denna baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Det här regleras i den ovan nämnda socialförsäkringsbalken.  

Föräldrapenningtillägg, eller föräldralön som det också kan kallas, är en förmån i vissa kollektivavtal. Arbetsgivaren betalar då delar av mellanskillnaden mellan föräldrapenningen och din lön. För statligt anställda är tillägget 10 procent på lönen under basbeloppstaket och 90 procent på lönedelar över basbeloppstaket. Föräldrapenningtillägg lämnas under högst 360 dagar per födsel. 

Vill ni vara lediga samtidigt?  

Föräldrar har rätt att vara lediga samtidigt innan barnet blir 18 månader, oavsett om föräldrapenning utgår eller inte. Detta gäller även om ni arbetar på samma arbetsplats. Efter att barnet blivit 18 månader kan föräldrar vara lediga samtidigt under förutsättningen att föräldrapenning tas ut enligt reglerna i socialförsäkringsbalken. 

Om ni vill ha ersättning för när ni är lediga samtidigt kallas det för dubbeldagar. Dubbeldagar är möjligt att ta ut i högst 30 dagar innan barnet blivit 12 månader. Dubbeldagar räknas av som en dag vardera, alltså en dag blir två dagar av er gemensamma föräldraledighet.

Var smart med din föräldraledighet 

När du väl ska vara föräldraledighet är det viktigt att du planerar inför den, så att du kan utnyttja den på det sätt som passar dig bäst.  

Det här ska du tänka på: 

  • Sök alltid minst två månader i förväg. Kolla upp om din arbetsplats har särskilda regler, till exempel för föräldraledighet i samband med sommarsemester.  Du som jobbar inom staten ska exempelvis som regel ansöka om föräldraledighet i samband med att du ansöker om din huvudsemester. 
  • Du har rätt till tre ledighetsperioder per år. Varje gång du ansöker om är föräldraledighet räknas det som en period, oavsett längd. 
  • Kolla upp hur reglerna kring föräldrapenningtillägg ser ut för dig. Oftast är den bara möjlig att få i en period.  
  • Din sjukpenninggrundade inkomst är skyddad första året, efter det måste du ta ut föräldrapenning i samma omfattning som du är ledig för att skydda din SGI. Kolla upp hur detta påverka din situation.   
  • Fundera hur föräldraledighet påverkar pensionen. Om ni är flera föräldrar och en tar ut mer ledighet kan det vara en bra idé att pensionsspara extra för den som är mest ledig.   

Viktigt! Du ska aldrig missgynnas på jobbet för att du är föräldraledig 

Det är förbjudet för arbetsgivare att missgynna dig för att du avser att vara, är eller har varit föräldraledig. Får du problem på jobbet på grund av din föräldraledighet, ta kontakt med ditt lokala fack eller ring oss på 0771 555 444.

Läs mer