En kvinna sitter på golvet och tittar på sin mobil

Vad är tjänstepensionen ITP?

Publicerad: 2022-04-20

|Uppdaterad: 2023-05-26

ITP är ett tjänstepensionsavtal som omfattar privatanställda tjänstemän. Detta avtal har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare – och går i huvudsak ut på att förbättra arbetstagarnas pension. Beroende på din ålder kan du omfattas av ITP 1 eller ITP 2.

Du som jobbar på ett bolag där Fackförbundet ST tecknar kollektivavtal omfattas vanligen av ITP. Även om bolaget ägs av staten räknas du då som privatanställd.

Vad innehåller ITP? 

Den viktigaste delen är tjänstepensionen, men i ITP-avtalet finns också andra delar som ska ge långsiktig trygghet. Om du blir sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan kan du få sjukpension – och om du dör kan dina efterlevande få hjälp med ekonomin genom familjeskyddet. Vissa delar av familjeskyddet är frivilliga och du måste själv välja om du vill ha dem. 

Varför är det viktigt med tjänstepension? 

Det korta svaret är att den allmänna pensionen som betalas av staten inte räcker till – tjänstepensionen är därför ett betydelsefullt komplement. Tack vare kollektivavtal på arbetsplatserna har i dag 9 av 10 anställda i Sverige tjänstepension.

Vad är skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2? 

Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. Det finns vissa undantag där alla har ITP 1, oavsett ålder.

Den största skillnaden mellan ITP 1 och 2 är förutsägbarheten i pensionen. Har du ITP 1 avsätts en viss andel av din lön till tjänstepensionen och storleken på din pension beror sedan på hur placeringen av dessa pengar går. Har du ITP 2 bestäms storleken på din pension i stället av hur hög lön du har. 

Hur förvaltas mina tjänstepensionspengar?

Med ITP 1 väljer du själv hur pengarna ska placeras. Hälften av pengarna kan du placera i fonder och hälften av pengarna i så kallad traditionell försäkring (en mer ”försiktig” sparform än till exempel aktiefonder). Du kan välja mellan en rad olika förvaltare som har upphandlats för att säkerställa låga avgifter och god kvalitet.

Med ITP 2 går merparten av pengarna till en traditionell försäkring (se ovan). En mindre del går till ITPK där du själv får välja hur pengarna ska placeras.

Vilka bestämmer över ITP?

De förhandlande parterna är PTK och Svenskt Näringsliv. PTK är en samverkansorganisation som representerar 25 fackförbund med privatanställda tjänstemän. ST är inte medlemmar i PTK, utan våra medlemmar ansluts istället till ITP genom sina kollektivavtal. 

Vill du veta mer om din tjänstepension?

Collectum skriver överskådligt om ITP – bland annat om skillnaderna mellan ITP 1 och 2. Collectum administrerar ITP och det är också genom dem som du väljer hur dina pengar i ITP 1 eller ITPK ska placeras. 

Alecta är ett pensionsbolag som förvaltar alla pengar inom ITP 2 och som också är det förvalda alternativet inom ITP 1 och ITPK. Läs om hur Alecta arbetar.

minpension.se finns aktuell information om Sveriges pensionssystem. Där kan du också se ditt totala pensionssparande (inte bara tjänstepensionen). 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss