En pensionär tittar rakt in i kameran

Information om pension för dig som är bolagsanställd

Publicerad: 2022-04-20

|Uppdaterad: 2023-05-26

Här hittar du information om vilka pensionsavtal som finns när du jobbar på ett bolag på statligt uppdrag.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss