Två pensionärer promenerar i skogen

Pension – detta behöver du veta

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-05-09

Att gå i pension innebär att ställa om till ett nytt liv. Det är inte alltid lätt. Hur det fungerar beror bland annat på vilken ekonomi du får som pensionär.

Din framtida pension kan bestå av

 • allmän pension
 • tjänstepension
 • privat pensionssparande.

På webbplatsen minpension.se kan du göra en prognos över din framtida pension.

Din allmänna pension

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för upp till intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet, som fastställs av regeringen, justeras årligen.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten 2023 ligger på 46 438 kr/månad. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften så innebär det i praktiken att inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp. För att nå det inkomsttaket krävs en lön motsvarande 49 967 kr/månad.

Den allmänna pensionen består av:

 • inkomstpension
 • premiepension
 • tilläggspension (för dem som är födda 1938-1953).

Den som haft inga eller mycket små inkomster får istället garantipension.

Vad går pensionsavsättningarna till?

Den största delen av pensionsavsättningarna till den allmänna pensionen går till inkomstpensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket pengar som du betalat in under åren du arbetat. Det beror också på inkomstutvecklingen i samhället.

En mindre del av pensionsavsättningarna går till premiepensionen. Du kan påverka din premiepension genom hur du placerar ditt premiepensionskapital.

Är du född mellan 1938 och 1953 består din allmänna pension också av tilläggspension. Ju tidigare du är född under denna period, desto större del av din allmänna pension är tilläggspension.

Den som haft inga eller mycket små inkomster får garantipension, förutsatt att hen bott minst 40 år i Sverige mellan 16 och 64 års ålder. Med kortare tid i Sverige blir garantipensionen lägre.

I det oranga kuvertet ser du hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om den allmänna pensionen.

Att ta ut din allmänna pension

Du kan ta ut din allmänna pension från 63 års ålder. Tar du ut din pension tidigt blir den lägre. Väntar du med att ta ut den blir den högre.

Information om hur du ansöker om allmän pension hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Din tjänstepension

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du tjänstepension. Då betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension, grundat på din pensionsgrundande lön.

Genom tjänstepensionen tjänar du in pension också för inkomster över intjänandetaket på 7,5 basbelopp (46 438 kronor per månad år 2023). Den är därför särskilt viktig för dig med högre inkomst.

Tjänstepensionen innefattar bland annat ålderspension, ersättning vid långvarig sjukdom och möjlighet till skydd för efterlevande.

Också tjänstepensionen kan du ta ut såväl före som efter 65 års ålder. Olika uttagsåldrar gäller i tjänstepensionsavtalen, så kolla vad som gäller för dig i det avtal som du omfattas av.

Jobbar du inom staten eller på ett bolag?

Beroende på var du arbetar kan två pensionssystem vara aktuella för dig:

  Möjlighet till delpension

  För dig som arbetar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse finns möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om delpension om du vill gå ner i tid åren innan pension.

  För dig som är född 1988 eller senare omfattas du inte av delpensionsavtalet, istället har du något som heter ålderspension flex.

  Läs mer om delpension och flexpension.

  Du kan påverka din pension

  Hur stor din pension blir beror bland annat på:

  • hur många år du jobbar
  • hur mycket du jobbar (heltid, deltid eller om du är/varit tjänstledig)
  • hur hög lön du har
  • hur det går för de premiepensionsfonder du valt
  • om du tar ut din pension före eller efter 65 års ålder
  • om du har ett privat sparande.

  Lär dig mer om din pension

  På webbplatsen minpension.se kan du se hur din pension påverkas exempelvis av om du går tidigt i pension eller arbetar längre.

  Bra information finns också på Statens tjänstepensionsverk (SPV) för dig som har PA16 eller annat pensionsavtal inom staten och på Collectum.se för dig som omfattas av ITP.

  Tänk också på vilka skatteregler som gäller för pension, både vad gäller privat sparade och uttag av allmän pension, tjänstepension och privat person. Besök skatterverket.se för mer information. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss