Blå ruta

Orkar du inga fler oorganiserade omorganisationer?

Publicerad: 2022-11-03

Omorganiseringar inom staten är många och på vissa arbetsplatser kommer de ofta. Med sig för de en otrygghet som kan leda till stress. Vi vet att trygghet i anställningen är viktigt för ett hållbart arbetsliv, och en långsiktighet i organisationen bidrar till den tryggheten!

Många av våra medlemmar jobbar på arbetsplatser som snabbt kan drabbas av både uppskalning och nedskalning. Vi vet att de ständiga omorganiseringarna leder till både otrygghet och stress. 

Omorganiseringar på våra medlemmars arbetsplatser kan bero på olika anledningar, men för medarbetaren känns de lika. För att de inte ska bidra till onödig oro så krävs tydlighet från ledarskapet och att medarbetarna får inflytande i processen! Medarbetarna är experter på sin verksamhet och kan bidra med många viktiga perspektiv. 

När det handlar om stora politiska beslut som påverkar våra medlemmar så anser vi att regeringen bör göra en risk- och konsekvensanalys innan beslutet tas. 

Fackförbundet ST kräver:

Skrota de generella besparingarna i staten. 

Det är inte rimligt att arbetsbelastningen i staten ökar år efter år. Vi vill att regeringen tillsätter en statlig utredning med syfte att ta fram en ny pris- och löneomräkningsmodell med ett slopat produktivitetsavdrag. 

Resurssätt efter krav och uppdrag.

I synnerhet servicemyndigheter och rättsvårdande myndigheter har haft för lite resurser för länge. För hög arbetsbelastning leder till stress hos medarbetarna och sämre service till allmänheten. 

Ledarskap och styrning inom staten behöver utvecklas. 

Chefer måste ges tid och förutsättningar att värna arbetsmiljön och behöver ge stöd till medarbetarna att prioritera. 

Läs alla våra krav för en bättre arbetsmiljö här.

  Fackförbundet ST står upp för din arbetsmiljö

  Arbetsgivaren är ansvarig för att din arbetsmiljö ska vara god. Det står i lagen. Som fackförbund sätter vi press på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som vi ser till att förhandla fram bättre villkor för till exempel arbetstid och rätt till sjuklön i ditt kollektivavtal. Dessutom lägger vi stor kraft på att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för dig som jobbar på uppdrag av staten. 


  Är du medlem i Fackförbundet ST? Prata med din närmsta förtroendevalda och ditt skyddsombud om din arbetsmiljö!

  Bli medlem och påverka din arbetsplats!

  Som medlem i Fackförbundet ST får du större möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Samtidigt får du också tillgång till stöd och rådgivning, inkomstförsäkring, karriärtjänster och mycket mer!

  Bli medlem idag