Blå ruta

Får du kortslutning av allt teknikstrul?

Publicerad: 2022-11-04

Det är lätt att ignorera trassel i den digitala arbetsmiljön när tiden behövs till annat. Men konstant teknikstrul och långsamma program påverkar arbetsmiljön! Och vi vet att det adderar stress till vardagen.

Många statstjänstemän spenderar större delen av dagen digitalt, inte minst sen pandemin kom och ändrade vår möteskultur. Många av våra medlemmar är nöjda med den digitala arbetsmiljön, men det finns också ett tydligt missnöje. 49 procent uppger att mindre teknikstrul skulle förbättra den digitala arbetsmiljön. 

De flesta av våra medlemmar anser att de inte möjlighet att påverka den digitala arbetsmiljön. Högst problematiskt om du frågar oss. Det självklart att en god digital arbetsmiljö kan minska stress i vardagen. Tänk om den fysiska arbetsmiljön skulle vara lika krånglig som den digitala ibland är? Det skulle aldrig accepteras! Därför vill vi att arbetsgivaren tar den digitala arbetsmiljön på allvar och involverar medarbetare i utveckling och förändring av det digitala. 

Vad skulle kunna förbättras inom den digitala arbetsmiljön?Totalt
Användarvänligheten i programmen45 %
Färre program för att lösa en arbetsuppgift34 %
Mer anpassade program36 %
Snabbare program27 %
Bättre teknik (t.ex. mer kraftfull dator)22 %
Mindre teknikstrul (program som inte fungerar eller är långsamma)49 %
Krånglig säkerhetsinloggning9 %
Annat:3 %
Vet ej15 %

Fackförbundet ST kräver:

Involvera arbetstagarens representanter i utveckling och förändring av digitala system och processer. 

Det är viktigt att de som arbetar med de verktyg och processer som tas fram får vara med och påverka utformningen av dessa. Den digitala arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Läs alla våra krav för en bättre arbetsmiljö här.

  Fackförbundet ST står upp för din arbetsmiljö

  Arbetsgivaren är ansvarig för att din arbetsmiljö ska vara god. Det står i lagen. Som fackförbund sätter vi press på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som vi ser till att förhandla fram bättre villkor för till exempel arbetstid och rätt till sjuklön i ditt kollektivavtal. Dessutom lägger vi stor kraft på att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för dig som jobbar på uppdrag av staten. 


  Är du medlem i Fackförbundet ST? Prata med din närmsta förtroendevalda och ditt skyddsombud om din arbetsmiljö!

  Bli medlem och påverka din arbetsplats!

  Som medlem i Fackförbundet ST får du större möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Samtidigt får du också tillgång till stöd och rådgivning, inkomstförsäkring, karriärtjänster och mycket mer!

  Bli medlem idag