Blå ruta

Är det mycket idag? Som igår? Och imorgon?

Publicerad: 2022-11-03

Då är du inte ensam. 46 procent av våra medlemmar uppger att deras stora arbetsmängd eller höga arbetstempo påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. Du förtjänar en rimlig arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö!

46 procent av våra medlemmar anger stor arbetsmängd/högt arbetstempo som en av de dåliga sakerna med den psykosociala arbetsmiljön. Hela 7 av 10 medlemmar uppger att de upplever stress till följd av sitt arbete. 

För mycket att göra på jobbet kan såklart innebära övertidsarbete. Ungefär en tredjedel av våra medlemmar uppger att de arbetar övertid en eller ett par gånger i veckan och nästan lika många säger att det sker en gång i månaden. För 6 av 10 är anledningen till att de arbetar övertid att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid.

Fackförbundet ST kräver:

Skrota de generella besparingarna i staten. 

Det är inte rimligt att arbetsbelastningen i staten ökar år efter år. Vi vill att regeringen tillsätter en statlig utredning med syfte att ta fram en ny pris- och löneomräkningsmodell med ett slopat produktivitetsavdrag. 

Resurssätt efter krav och uppdrag. 

I synnerhet servicemyndigheter och rättsvårdande myndigheter har haft för lite resurser för länge. För hög arbetsbelastning leder till stress hos medarbetarna och sämre service till allmänheten. 

Ledarskap och styrning inom staten behöver utvecklas. 

Chefer måste ges tid och förutsättningar att värna arbetsmiljön och behöver ge stöd till medarbetarna att prioritera. 

Stärk kunskaperna om arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsgivare behöver i högre grad, och i samverkan med skyddsorganisationen, ta ansvar för att både medarbetare och chefer får utbildning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och att det ska finnas förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Läs alla våra krav för en bättre arbetsmiljö här.

  Fackförbundet ST står upp för din arbetsmiljö

  Arbetsgivaren är ansvarig för att din arbetsmiljö ska vara god. Det står i lagen. Som fackförbund sätter vi press på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som vi ser till att förhandla fram bättre villkor för till exempel arbetstid och rätt till sjuklön i ditt kollektivavtal. Dessutom lägger vi stor kraft på att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för dig som jobbar på uppdrag av staten. 


  Är du medlem i Fackförbundet ST? Prata med din närmsta förtroendevalda och ditt skyddsombud om din arbetsmiljö!

  Bli medlem och påverka din arbetsplats!

  Som medlem i Fackförbundet ST får du större möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Samtidigt får du också tillgång till stöd och rådgivning, inkomstförsäkring, karriärtjänster och mycket mer!

  Bli medlem idag

  Vad hinner du inte med?

  Är du stressad på jobbet? Hjälp oss i vårt påverkansarbete och berätta om allt det du inte hinner med i ditt dagliga arbete.

  Dela med dig här

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss