Blå ruta

Ännu en dag ännu ett hot, eller?

Publicerad: 2022-11-03

Nej! Så ska det inte vara. Du som jobbar på uppdrag av staten ska inte behöva uppleva för hot och våld på arbetsplatsen. Ändå uppger 8 procent av våra medlemmar att de blivit utsatta för hot och våld på arbetsplatsen det senaste året.

Hot och våld förekommer på många av våra medlemmars arbetsplatser, och tyvärr verkar det öka. År 2018 uppgav 28 procent att det förekommer hot och våld på deras arbetsplats. Nu fyra år senare uppger 34 procent att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. 

8 procent av våra medlemmar svarar att de själva blivit utsatta under det senaste året. En majoritet av allt hot och våld som våra medlemmar utsätts för kommer från medborgare. Så de som har mycket kontakt med medborgare också är de som i högre grad utsätts för hot och våld på arbetsplatsen.

Fackförbundet ST kräver

Regeringen ska ha en nollvision kring hot och våld mot personer som arbetar på statligt uppdrag. 

För att komma tillrätta med hot och våld krävs ett nationellt rapporteringssystem för att synliggöra i vilken omfattning personer på statligt uppdrag utsätts för hot och våld. 

Läs alla våra krav för en bättre arbetsmiljö här.

  Fackförbundet ST står upp för din arbetsmiljö

  Arbetsgivaren är ansvarig för att din arbetsmiljö ska vara god. Det står i lagen. Som fackförbund sätter vi press på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som vi ser till att förhandla fram bättre villkor för till exempel arbetstid och rätt till sjuklön i ditt kollektivavtal. Dessutom lägger vi stor kraft på att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för dig som jobbar på uppdrag av staten. 


  Är du medlem i Fackförbundet ST? Prata med din närmsta förtroendevalda och ditt skyddsombud om din arbetsmiljö!

  Bli medlem och påverka din arbetsplats!

  Som medlem i Fackförbundet ST får du större möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Samtidigt får du också tillgång till stöd och rådgivning, inkomstförsäkring, karriärtjänster och mycket mer!

  Bli medlem idag

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss