Blå ruta

Åkte du till kontoret i onödan?

Publicerad: 2022-11-04

Distansarbete har blivit en självklar del av arbetslivet för många anställda inom staten. De som har möjlighet vill fortsätta kunna jobba hemifrån några dagar i veckan och den här möjligheten är viktig för att de statliga arbetsgivarna ska fortsätta vara attraktiva!

Det nya arbetslivet kräver mer flexibilitet, men hur den flexibiliteten ska se ut håller fortfarande på att formas. Många arbetsgivare har valt att reglera möjligheten till distansarbete, bland myndigheter är ett vanligt krav att man ska vara på plats minst 51 procent av tiden. Samtidigt ser vi hur det förekommer många individuella överenskommelser, vilket inte är fel i sig, men det kräver att du som medarbetare är förhandlingsstark i samtalet med din chef. 

Nästan 60 procent av våra medlemmar som blandar hemmakontor och kontorkontor har diskuterat villkoren för distansarbete på arbetsplatsen. Men samtidigt så uppger drygt hälften att regler om distansarbete bestämts av ledningen på central nivå, bara 20 procent svarar att reglerna har tagits fram på enheten. 

Fackförbundet ST kräver:

Det nya arbetslivet ska utformas i samverkan mellan fack och arbetsgivare. 

Synen på var och när vi arbetar har förändrats - flexibilitet och individanpassning kommer att krävas för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt ska arbete på distans vara en möjlighet, inte ett krav, och arbetsgivaren måste tillhandahålla både arbetsplats och utrustning. 

Läs alla våra krav för en bättre arbetsmiljö här.

  Fackförbundet ST står upp för din arbetsmiljö

  Arbetsgivaren är ansvarig för att din arbetsmiljö ska vara god. Det står i lagen. Som fackförbund sätter vi press på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som vi ser till att förhandla fram bättre villkor för till exempel arbetstid och rätt till sjuklön i ditt kollektivavtal. Dessutom lägger vi stor kraft på att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för dig som jobbar på uppdrag av staten. 


  Är du medlem i Fackförbundet ST? Prata med din närmsta förtroendevalda och ditt skyddsombud om din arbetsmiljö!

  Bli medlem och påverka din arbetsplats!

  Som medlem i Fackförbundet ST får du större möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Samtidigt får du också tillgång till stöd och rådgivning, inkomstförsäkring, karriärtjänster och mycket mer!

  Bli medlem idag