Gravid kvinna sitter på kontoret

Väl färdas hela livet

Publicerad: 2020-12-01

Programmet behandlar Fackförbundet STs syn på socialförsäkringar och trygghet i arbetslivet.

För att människor ska kunna bidra till samhällsutvecklingen och må bra, krävs goda förutsättningar i form av trygghetssystem. Då fordras en human sjukförsäkring, en arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet inför nästa steg – oavsett om det handlar om utbildning eller att ta sig an ett nytt arbete samt generösa möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. 

Tryggheten är grundläggande för varje individ och i slutändan en förutsättning för vår demokrati och fört vårt samhälle att utvecklas. Förmågan att förena förändring med trygghet är ledstjärnan i vårt fackliga arbete. Vi står ständigt inför olika slags vägval och utmaningar. Men de nya utmaningarna får inte leda till växande klyftor, varken när det gäller välstånd eller kunskap och delaktighet. Vi måste vara nyfikna och bejaka förändring utan att det sker till priset av att orättvisor och ohälsan ökar.

Programmet antogs av STs kongress 2020 och finns att ladda ner här nedan.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss