En snötäckt Kiruna

Därför behövs staten i hela landet

Publicerad: 2019-08-14

Antalet statliga serviceställen minskar kraftigt i Sverige. I denna rapport analyserar Fackförbundet ST förändringen som skett de senaste 20 åren.

Sverige är ett land med snabb urbanisering, vilket har lett till att den statliga närvaron i landet förändrats. Det är inte längre självskrivet att det ska finnas statlig service överallt. Många människor lämnar glesbygden för att flytta in till storstäderna som därmed växer snabbt. Detta innebär utmaningar för staten i att kunna erbjuda service av god kvalitet till medborgare både på landsbygden och i mer tätbefolkade områden.

Antalet statliga serviceställen har minskat i samtliga län, totalt med 37 procent under perioden 1997-2017. Störst är minskningen i Västmanland, 51 procent. Vi ser framöver att Arbetsförmedlingens nedläggningar kommer att förvärra bilden ytterligare.

37 procent

ST anser att medborgarna ska ha tillgång till god statlig service oavsett var de bor och att det bör finnas kvalificerade statliga jobb runt om i landet. Det behövs för att samhället ska hålla ihop, för att medborgarna ska känna tillit till staten och för att alla ska behandlas likvärdigt.

"Välfungerande statlig service och infrastruktur så som post och kommunikationer är avgörande för att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Sverige."

I den här rapporten har vi kartlagt hur den statliga närvaron och den statliga servicen har förändrats i Sverige de senaste 20 åren. Vi har också formulerat ett antal förslag för stärkt statlig service i hela landet.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss