Avbild av person som sitter hopkrupen mot knäna

Sexuella trakasserier på jobbet

Publicerad: 2022-02-28

15/10/2018 - För första gången har Fackförbundet ST frågat cirka 4000 yrkesaktiva medlemmar om deras erfarenheter kring sexuella trakasserier. Resultatet har vi sammanställt i en rapport som är en del av STs årliga temperaturmätare av medlemmarnas arbetsmiljö.

STs arbetsmiljöundersökningar har alltid innehållit frågor om trakasserier, kränkningar och mobbing. Men i år är första året då vi specifikt frågar om sexuella trakasserier. Att vi gör det nu kändes viktigt i och med #metoo- rörelsen och dess många upprop om sexuella trakasserier på arbetet.

Vår undersökning visar att situationen i staten är liknande eller något bättre än på arbetsmarknaden i sin helhet. Det är bra att statliga myndigheter har lägre siffror än andra arbetsgivare, men det är fortfarande för många som blir utsatta. Vi anser att det inte bör förekomma sexuella trakasserier alls inom staten. Det ska vara en självklarhet att de som arbetar på medborgarnas uppdrag och med vårt samhälles kärnuppgifter ska ha arbetsplatser som är fria från sexuella trakasserier och övergrepp.

Sammanfattat resultat

  • Fyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. En tredjedel är osäkra.
  • Två procent har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats
  • Över hälften fick inte ett bra stöd av sin arbetsgivare efter händelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss