Fackförbundet ST kommenterar vårbudgeten - Tillskotten visar att sparkrav var ett misstag

Publicerad: 2024-04-15

Pressmeddelande Vårbudgeten indikerar att regeringen har insett att extrema sparkrav inte är vägen framåt, och att myndigheterna behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Den slutsatsen drar Fackförbundet ST efter att bland andra Försäkringskassan nu tillförs mer resurser. Men regeringens tidigare spariver har skapat problem på fler ställen i statsförvaltningen som också behöver åtgärdas.

I budgeten för 2024 lanserade regeringen reformer för att göra statens verksamheter mer effektiva, däribland ett generellt sparkrav på de flesta myndigheter. Försäkringskassan tvingades spara 100 miljoner kronor och myndigheten har varit tydlig med att det har gått ut över servicen till medborgarna, med nedkortade telefontider och längre beslutstider. Därför föreslår nu regeringen att Försäkringskassan ska få ett tillskott på 300 miljoner kronor, med motiveringen att myndigheten behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att lyckas utföra sitt uppdrag.

Regeringen har uppenbarligen en viss sjukdomsinsikt när det gäller de tidigare besparingarna eftersom det här tillskottet kommer nu. Vi undrar varför regeringen så sent som i höstas ansåg att sparkravet var lämpligt? Pengarna som kommer till Försäkringskassan nu skulle behövts redan förra året. Regeringen måste lära av sitt misstag och det gäller inte bara hanteringen av Försäkringskassan, säger Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon.

Avslutade provanställningar, varsel, och sänkta ambitionsnivåer har avlöst varandra på många myndigheter det senaste året.  Regeringens sparkrav i kombination med stora kostnadsökningar har gjort att en redan pressad situation gått från dålig till usel. Fackförbundet ST är därför mycket kritiska till att regeringen inte erkänner sitt misstag fullt ut och justerar anslagen för fler myndigheter.

De generella besparingarna har gjort underfinansieringen systematisk. Vi kommer inte ifrån det faktum att det får negativa effekter för såväl medborgare som våra medlemmar.  Så länge besparingskravet inte dras tillbaka helt och underfinansiering ersätts med fullgod finansiering kommer effekterna bara bli fler, säger Britta Lejon.

Kriminalvården får mindre pengar än de begärt

I vårändringsbudgeten aviseras att Kriminalvården får 1,38 miljarder i tillskott. Det är en miljard mindre än myndigheten begärt, samtidigt som regeringen manar på om sänkta dygnskostnader. Fackförbundet ST befarar att det kommer få konsekvenser för de prioriteringar den kraftigt växande myndigheten tvingas göra.

Regeringen vill se spaden sättas i marken och fängelserna fyllas till bredden. Vi får inte glömma att verksamheten också måste bemannas av kompetenta anställda, som behöver en trygg arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva en högkvalitativ kriminalvård, säger Britta Lejon.

De statliga museerna behöver en långsiktig plan

Naturhistoriska riksmuseet föreslås få ett tillskott för att täcka de intäkter som förlorats på grund av museets långvariga och ofrivilliga nedstängning. Fackförbundet ST välkomnar detta tillskott så museet klarar sin budget för 2024, men efterlyser fler insatser på kulturområdet.

Det är knappt ens ett plåster. Vill man värna kulturarvet krävs mer än så. Vi behöver en långsiktig plan och en ändring av hyresmodellen för landets kulturinstitutioner om Sverige ska lyckas bevara sina kulturarv, säger Britta Lejon.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss