Välkommet beslut av SL att bryta med MTR

Publicerad: 2023-11-03

Pressmeddelande Fackförbundet ST välkomnar beslutet av SL att häva kontraktet med MTR inom pendeltågstrafiken i Stockholm. Företaget har systematiskt försvårat och förhindrat samarbetet med fackliga förtroendevalda, och ST driver också ett antal arbetsrättsliga tvister mot MTR. Att MTR tvingas lämna pendeltågstrafiken är en konsekvens av att man inte velat anpassa sig till reglerna på den svenska arbetsmarknaden.

 – MTR säger sig vilja följa den svenska modellen med kollektivavtal, men i praktiken har företaget konsekvent försökt runda samarbetet med fackliga företrädare. Det har gjort att MTR blivit en sämre arbetsplats för sina anställda, säger  Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Under de senaste två åren har MTR varit involverade i en process där tågvärdarna ombord på pendeltågen ska avskaffas och ersättas med övervakningskameror. Förändringen har genomförts efter att företaget intygat för såväl allmänhet som SL's politiska ledning att man gjort erforderliga riskbedömingar, trots att både fackliga företrädare för ST Pendeln och skyddsombuden på MTR återkommande påtalat allvarliga brister i företagets agerande under processen. Det har lett till inte bara ett stort missnöje bland de anställda utan också en personalflykt som blivit kritisk för verksamheten.

 – Om företaget på allvar hade värnat om sin personal så hade personalbristen aldrig uppstått. Det är en viktig läxa för alla företag som försöker kringgå den svenska modellen med samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är bra för bägge parter att vara överens, säger Niklas Simson.

Fackförbundet ST har vid flera tillfällen lagt skyddstopp på pendeltågstrafiken, dessutom att MTR gjort sig skyldig till  hindrande av skyddsombud enligt ST.  Det pågår för närvarande flera tvisteprocesser kring MTRs agerande.

MTR har också varit ovilliga till att teckna ett lokalt kollektivavtal för sina anställda, vilket ytterligare har försämrat villkoren för personalen på företaget

 – Det finns ingen plats för en aktör som systematiskt motarbetar sin egen personal. Det är vår förhoppning att med  SJ som ny operatör får vi inte bara en mer driftssäker trafik, utan också ett bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack och därmed en bättre arbetsplats, säger Niklas Simson

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST