Tesla: Fackförbundet ST kommenterar beslutet i Solna tingsrätt

Publicerad: 2023-12-07

Pressmeddelande I Sverige är rätten till konfliktåtgärder på arbetsmarknaden reglerad i grundlagen. För att lösa konflikterna förhandlar parterna tills en uppgörelse nås, samtidigt som myndigheter förhåller sig neutrala till parternas konfliktåtgärder. Att Tesla försöker att omkullkasta denna ordning genom att utnyttja rättssystemet är mycket anmärkningsvärt. Fackförbundet ST välkomnar därför beslutet av Solna tingsrätt att avslå Teslas interimistiska yrkande.

Våra sympatiåtgärder ligger fast och kommer göra så tills konflikten mellan IF Metall och Tesla är löst. Lösningen ligger inte i domstolen, utan i förhandling med syfte att komma överens om ett kollektivavtal, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST.

Fackförbundet ST anser dock att tingsrätten egentligen inte borde hantera ärendet överhuvudtaget.

– Om Tesla vill göra gällande att Postnord på något sätt inte utför sin uppgift korrekt bör företaget vända sig till Post- och telestyrelsen. Men det enklaste sättet att få posten är ju att sätta sig med IF Metall och förhandla om ett kollektivavtal, säger Åsa Erba Stenhammar.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss