Sveriges Lärare ansluter till OFR/S,P,O

Publicerad: 2023-02-03

Pressmeddelande Det nybildade fackförbundet Sveriges Lärare har valt att för sina statligt anställda medlemmar ansluta sig till förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd/Stat, Polis, Officerare (OFR/S,P,O).

Efter sammanslagningen av de tidigare lärarfacken har Sveriges Lärare kommit fram till att det är inom OFR som man har möjlighet att maximera det fackliga inflytandet och företrädarskapet för sina medlemmar.

Det nya lärarfacket Sveriges Lärare har medlemmar på 96 olika statliga myndigheter, de flesta av dem i universitets- och högskolesektorn. Med dessa medlemmar befäster OFR/S,P,O nu sin etablerade ställning som den största förhandlingsorganisationen i statlig sektor.

- Vi välkomnar varmt Sveriges Lärare till OFR/S,P,O. Det här stärker vårt inflytande för att kunna ge de statligt anställda medlemmarna i de olika förbunden bästa möjliga förutsättningar, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O.

- Att Sveriges Lärare nu kommer tillhöra och verka inom OFR är bra. Nu kan vi jobba för att stärka den fackliga närvaron lokalt och se till att våra medlemmars inflytande över sin arbetssituation ökar, säger Mathias Åström, Sveriges Lärares förhandlingschef.

I OFR/S,P;O ingår sedan tidigare nio förbund; Fackförbundet ST, Polisförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust, Ledarna, Försvarsförbundet, Officersförbundet och Reservofficerarna. Före sammanslagningen av lärarfacken ingick även Lärarförbundet.

- Ju fler förbund vi kan samla inom ramen för OFR/S,P,O desto starkare står det fackliga arbetet inom staten. Det tror vi är bra inte enbart för den individuella medlemmen utan också för staten och statsförvaltningens utveckling. Ett gott fackligt inflytande borgar för attraktiva arbeten på bra arbetsplatser, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Valet av förhandlingsorganisation har inget med centralorganisationen Saco att göra. Sveriges Lärare kommer fortsätta vara medlemmar i centralorganisationen Saco.

För mer information om OFR/S,P,O, se ofr.se.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss