Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter

Publicerad: 2022-11-08

Pressmeddelande Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år.

Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

– Vi har redan kunnat konstatera att de befintliga anslagen till myndigheterna har blivit ifrånsprungna av inflationen. När vi nu ser hela budgeten tror jag att det kommer bli kärvt på många myndigheter, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

På det rättsvårdande området försöker regeringen skapa bilden av att det görs historiska satsningar, i verkligheten är de tillförda resurserna otillräckliga för att hantera den ökade arbetsbelastningen, enligt Fackförbundet ST.

– Det är en budget med många ord om satsningar på framförallt det rättsvårdande området, men i reda pengar ser vi att det saknas resurser. Om regeringen menat allvar med sin ambition att knäcka gängbrottsligheten så borde satsningarna på rättsmyndigheterna varit större. Dessutom borde vi ha sett att det inte bara tillfördes pengar till fler fängelseplatser utan också till mer ambitiösa satsningar på att förebygga återfallsbrottslighet, säger Britta Lejon.

Sedan tidigare har regeringen aviserat att satsningen på höghastighetståg uteblir, nu väljer man också att dra ner på järnvägsunderhållet till förmån för vägbyggen.

– Den svenska järnvägstrafiken har visat sig ha allvarliga brister, i personalförsörjningen, tillförlitligheten, och i kvaliteten på upphandlingar. Det här beslutet är ytterligare ett sätt att behandla spårtrafiken styvmoderligt. Vi hade behövt se en rejäl upprustning av järnvägen för att flytta fler transporter från väg till räls, säger Britta Lejon.

Presskontakt

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig