Fackförbundet ST överklagar ensamarbetet på pendeltåg

Publicerad: 2024-04-04

Pressmeddelande Fackförbundet ST överklagar domen i förvaltningsrätten att upphäva skyddsstoppet på Stockholms pendeltåg. Beslutet innebar att dåvarande operatören MTR kunde fortsätta att låta tågförare köra pendeltågen ensamma utan tågvärdar, trots de risker för arbetsmiljön som de fackliga organisationerna och skyddsombuden uppmärksammat. Skyddsombuden begär nu att kammarrätten ger prövningstillstånd till att målet tas upp på nytt.

Det gäller  både arbetsmiljön för våra medlemmar men också passagerarnas säkerhet. Vi anser att det finns så pass många och allvarliga risker när tågförarna är ensam personal ombord på tågen att skyddsstoppet var motiverat, säger huvudskyddsombudet Nuru Magram. 

Huvudskyddsombuden på dåvarande operatören MTR la den 24 april 2023 ett skyddsstopp på ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Anledningen var att företaget hade avskaffat tågvärdarna ombord och ersatt dem med kameraövervakning. Åtgärden innebar en allvarlig belastning på arbetsmiljön för tågförarna, och fack och skyddsombud kunde visa hur det även försämrade säkerheten för resenärerna ifall olyckor eller tillbud inträffade. Trots det beslutade Arbetsmiljöverket bara två dagar senare att upphäva skyddsstoppet med motiveringen att MTR vidtagit tillräckliga åtgärder för att undanröja riskerna. Senare framkom att vid tidpunkten för Arbetsmiljöverkets inspektion hade MTR inte delat med sig av all information om riskerna. 

Förvaltningsrätten meddelade i en dom den 1 mars 2024 avslag av det överklagande som skyddsombuden gjorde av Arbetsmiljöverkets beslut. 

Begäran om prövningstillstånd i kammarrätten görs gemensamt av Fackförbundet ST och SEKO. 

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss