Fackförbundet ST ifrågasätter Energimyndighetens agerande

Publicerad: 2024-04-12

Pressmeddelande Uppsägningen av en ST-medlem på Energimyndigheten väcker grundläggande frågor om vad en statligt anställd får och inte får göra utanför arbetstid. Arbetsgivarens har omprövat en säkerhetsklassning efter vad som kan misstänkas vara politiska påtryckningar, och avslutat anställningen med motiveringen att medarbetaren inte uppfyller säkerhetskraven. Därför kräver nu fackförbundet ST överläggning med arbetsgivaren i ärendet och överväger även att anmäla fallet till Justitieombudsmannen.

Vår medlem har hela tiden varit öppen med sitt politiska engagemang, och oavsett vad man anser om det i sak så leder arbetsgivarens agerande till att det väcks frågor hos andra medarbetare vad som anses acceptabelt, och vem det är som avgör detta. Grundlagen är glasklar - yttrandefriheten och föreningsfriheten måste respekteras av de statliga arbetsgivarna, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST kommer nu att begära överläggning enligt MBL för att arbetsgivaren Energimyndigheten ska redogöra för hur ärendet har hanterats. Förbundet anser att det måste klargöras vad som krävs för att ett politiskt engagemang ska anses vara riskabelt ur säkerhetssynpunkt, och överväger också att anmäla fallet till JO. Norge kan tjäna som en intressant jämförelse, där lagstiftningen tydligt anger att politiskt engagemang inte ska påverka säkerhetsprövningar för statligt anställda. 

Till omständigheterna i detta ärende hör också att ett statsråd, civilförsvarminister Carl- Oskar Bohlin, under processens gång öppet meddelat att han varit i kontakt med Energimyndighetens generaldirektör om ärendet. Fackförbundet ST menar att agerandet väcker frågor om var gränsen går för ministerstyre.

Säkerhetsbedömningen ska inte göras av det politiska parti som för stunden sitter vid makten. Det får heller inte vara en godtycklig bedömning. Om det är otydligt hur och på vilka grunder säkerhetsprövningar görs leder det till att det skapas en tystnadskultur i den svenska statsförvaltningen. Det måste vi motarbeta på alla sätt, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef för Fackförbundet ST.

Bakgrund

En provanställd medarbetare på Energimyndigheten fick sin säkerhetsklassade provanställning avslutad i förtid efter att uppgifter i media ifrågasatt säkerhetsprövningen. Personen, som är ST-medlem, hade varit öppen med sitt politiska engagemang från början, men efter uppmärksamheten meddelade arbetsgivaren att provanställningen skulle avslutas omedelbart med motiveringen att medarbetarens säkerhetsklassning dragits tillbaka. Beslutet att avsluta anställningen meddelades efter att civilförsvarministern på plattformen X skrivit att han försäkrat sig om att ärendet nu hade hanterats korrekt.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss