Fackförbundet ST håller kongress 28–30 maj

Publicerad: 2024-05-22

Pressmeddelande Den 28–30 maj samlas fler än 100 ombud till Fackförbundet STs kongress. Det är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Förutom att kongressen i vanlig ordning väljer en ny förbundsstyrelse och förbundsordförande, ska årets kongress också ta ställning till bland annat förslaget om ett förbundspolitiskt program.
Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Kongressen hålls på Clarion Hotel i Stockholm och direktsänds även på Fackförbundet STs hemsida.

Vi befinner oss i en tid där fackets roll i samhället och det fackliga uppdraget är mer aktuellt än på länge. Våra medlemmar har tuffa år bakom sig med nedskärningar och besparingar, men också med ett återkommande misstänkliggörande av den statliga förvaltningens oberoende ställning. Därför är årets kongress extra viktig, säger Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Det förbundspolitiska programmet som kongressen ska ta ställning till sammanställer ståndpunkter och värderingar som förbundet arbetar med. Syftet är att förbundets företrädare ska kunna agera kraftfullt i samhällsdebatten och stärka de förtroendevalda i det fackliga arbetet.

Det är första gången vi tar fram ett sådant övergripande dokument, jag tror att det kan göra förbundet tydligare för såväl våra egna medlemmar och förtroendevalda, som för beslutsfattare. Vi vill ha ett demokratiskt samhälle där våra medlemmar kan utföra sina arbeten med stolthet för medborgarna, säger Britta Lejon.

Valberedningen har föreslagit omval av förbundsordförande Britta Lejon och förste vice ordförande Peter Lennartsson, samt att till ny andre vice ordförande välja Linda Söderman, idag ordförande för ST inom Skatteverket.

Kongressen gästas av bland andra finansminister Elisabeth Svantesson (M) och representanter för Fackförbundets STs ukrainska systerorganisation SEUU. Media är välkomna att närvara under kongressen. Föranmälan krävs.

Kongressens hålltider

28 maj

  • 11:00 Kongressen öppnas
  • 11:30 Tal av finansminister Elisabeth Svantesson
  • ca 18:00 Beslut om förbundspolitiskt program

29 maj

  • 08:30 Internationella talare
  • 15:00 Val av förbundsstyrelse och förbundsordförande

30 maj

  • 09:00 Tal av TCO:s ordförande Therese Svanström
  • 15:00 Kongressen avslutas

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss