Pendeltåg i Stockholm

Region Stockholm och MTR måste ta ansvar för situationen på pendeltågen

Publicerad: 2023-04-17

Pressmeddelande Fackförbundet ST tar avstånd från den vilda strejk som nu pågår på pendeltågen i Stockholm. Förbundet uppmanar sina medlemmar som eventuellt deltar i strejken att återgå till arbetet ifall de är arbetsföra.

Men att strejken är avtalsstridig förtar inte det ansvar arbetsgivaren MTR och den politiska majoriteten har för den bakomliggande situationen. Avvecklingen av tågvärdarna på pendeltågen har inte hanterats på ett sätt som säkerställer arbetsmiljön för lokförarna eller säkerheten för passagerarna.

Kollektivavtalet gäller fortfarande, därför har våra medlemmar fredsplikt. Om man inte är sjuk så ska man gå till jobbet som vanligt på pendeltågen, säger Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Deltagande i en vild strejk kan leda till negativa konsekvenser för de arbetstagare som deltar. Förutom böter för de strejkande kan vilda strejker även leda till nedstängda verksamheter och uppsagda anställningar.

Som fackliga företrädare för en stor del av pendeltågens personal driver Fackförbundet ST just nu flera tvister mot operatören MTR som har sin grund i Trafiknämndens beslut att ersätta tågvärdarna ombord med kameror. Beslutet innebar att lokförarna ensamma ansvarar för såväl ombordstigning som utrymningsansvar vid nödsituationer. Men skyddsombuden på pendeltågen har återkommande varnat för att lösningen inte är godtagbar varken för passagerarsäkerheten eller för lokförarnas arbetsmiljö.

– Det grundläggande felet är att det fattas ett politiskt beslut om att avskaffa tågvärdarna, utan att konsekvenserna utretts och accepterats av den lokala skyddsorganisationen med skyddsombuden. Därigenom har operatören MTR blivit tvungna att genomföra något som vi menar strider mot lagen, säger Niklas Simson.

MTR och Region Stockholms trafiknämnd fattade sommaren 2021 beslutet att införa kameror på pendeltågen som ett stöd för lokförarna vid av- och påstigning vid perrong. Nästan omedelbart kallade arbetsgivaren MTR till förhandlingar om verksamhetsförändring och borttagande av tågvärdarna. De fackliga organisationerna protesterade och menade att övervakningskamerorna inte är till någon som helst hjälp om en ensam lokförare måste hantera en nödsituation på ett pendeltåg.

När MTR trots det fortsatte att genomdriva förändringen mot skyddsombudens godkännande sattes Arbetsmiljölagen ur spel. När försöksverksamheten inleddes under december 2022 hävdade MTR att alla riskbedömningar hade gjorts och att säkerheten kunde garanteras. Men Arbetsmiljöverket utdömde ändå ett vitesföreläggande för MTR för att man inte kunnat presentera riskbedömningar som visat att den tilltänkta lösningen fungerar.

Trots hotet om vite genomdriver man processen med den politiska majoritetens goda minne.

Under pressen från namninsamlingar och medial uppmärksamhet utlovar sedan Trafiknämnden en förnyad oberoende granskning av ärendet. Denna genomförs utan att fackliga företrädare eller skyddsombud bereds möjlighet att delta.

– Det är anmärkningsvärt att först när utredningen är färdig och det slutliga politiska beslutet i trafiknämnden fattat, så erbjuds vi som fackliga företrädare att vara med och utvärdera denna oberoende granskning. En av de bärande tankarna bakom svensk arbetsmiljölagstiftning är att arbetsgivare och skyddsombud hanterar förändringar i arbetsmiljö tillsammans innan de genomförs, inte i efterhand. Det är bakvänt, säger Niklas Simson.

För närvarande pågår fortfarande Arbetsmiljöverkets inspektion av hur MTR hanterat förändringen på bemanningen ombord på pendeltågen. Fackförbundet ST driver också flera tvister gentemot MTR, bland annat om hindrande av skyddsombud.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST