Överenskommelse klar om avtal inom post och flygplats

Publicerad: 2023-07-03

|Uppdaterad: 2023-07-03

Pressmeddelande Fackförbundet ST och arbetsgivarparten har nått en överenskommelse om ett nytt avtal för anställda inom post och flygplats. I förhandlingarna har Fackförbundet ST framgångsrikt motarbetat arbetsgivarens många förslag på försämringar av anställningstryggheten för medarbetarna.

Arbetsgivarorganisationen Almega ville bland annat att provanställning skulle bli möjlig vid den redan osäkra anställningsformen visstidsanställning samt att provanställning skulle kunna förlängas om medarbetaren varit frånvarande, till exempel på grund av sjukskrivning. Det skulle förlänga den osäkra perioden av provanställning. 

- Arbetsgivarparten kom till förhandlingsbordet med en rad förslag som skulle försämrat våra medlemmars villkor. Vi höll i och höll ut mot dessa, säger Sofia Torrberg, förhandlingsledare på Fackförbundet ST. 

Parterna enades om ett samarbete för att framöver utveckla avtalet. Det är ett viktigt steg, eftersom grunden för ett effektivt kollektivavtal är ett nära samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det är något som Almega inte alltid varit öppna för tidigare. Samarbete i en arbetsgrupp kommer nu kunna ske även under avtalsperioden, för att förbättra medlemmarnas villkor.  

Avtalet är tvåårigt och har ett avtalsvärde på 7,4 procent, fördelat på löneökning på 4,1 procent respektive 3,1 procent på två år samt en avsättning till flexpension om 0,2 procent det andra året. Individuell löneökning på 650 kronor eller mindre måste motiveras av arbetsgivaren och stämmas av med facket.

Läs mer om det nya kollektivavtalet.

Charlotta Hemgren

Kommunikationschef Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss