Hävande av skyddsstoppet på pendeltågen överklagas

Publicerad: 2023-05-16

Pressmeddelande Skyddsombuden på MTR överklagar nu Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet för ensamarbete på Stockholms pendeltåg. Skyddsstoppet lades den 24 april som en följd av ett antal incidenter på pendeltågen där ensamarbetande lokförare kört tågen utan medföljande tågvärdar.

Arbetsmiljöverket hävde beslutet den 26 april efter att ha utfört en inspektion av verksamheten.

Det finns omfattande dokumentation och konkreta allvarliga händelser vid ensamarbete på pendeltågen. Personalen är orolig för sin egen och passagerarnas säkerhet. Beslutet att häva skyddsstoppet lämnar allt detta hängande i luften,  säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

Trots att skyddsombuden på MTR visade på en lång rad incidenter i pendeltågstrafiken där verksamheten med ensamarbetande lokförare inneburit stora riskmoment, hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet med ett kortfattat muntligt besked. Skyddsombuden anser att beslutet är både felaktigt och även lämnar många kvarstående frågor om hur lagen ska tolkas. Därför överklagar nu Fackförbundet ST tillsammans med Seko beslutet till Förvaltningsrätten.

Beslutet att häva skyddsstoppet var bristfälligt motiverat och gav ingen vägledning för skyddsombuden om hur lagstiftningen ska tolkas. Såväl skyddsombuden på MTR som alla skyddsombud i Sverige som ska hantera ensamarbete behöver bättre underbyggda beslut för hur Arbetsmiljölagen ska tolkas, menar Jenny Ekenstierna, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss