Fokus på antal poliser fel väg

Publicerad: 2022-09-02

Pressmeddelande Fackförbundet ST välkomnar de politiska satsningar på polisen som Socialdemokraterna respektive Moderaterna presenterat. Men förbundet oroas över det fokus som läggs vid olika siffermål för antalet anställda i olika kategorier vid Polismyndigheten. Den politiska frågan är inte hur många och vilka som ska jobba på Polismyndigheten, utan vad det är myndigheten ska klara av.

Socialdemokraterna presenterade den 1 september ett förslag om att Polismyndigheten om 10 år ska ha 50 000 anställda vara 34 000 utbildade poliser. Samma dag aviserade Moderaterna sin målsättning om 10 000 fler poliser före 2028.

 - Det är positivt att Polismyndigheten ska växa för att klara av vårt samhällsuppdrag. Men istället för att säga att det ska finnas ett visst antal anställda av en viss kategori bör myndigheten få i uppdrag att själv analysera vilka förmågor och kompetenser som behövs, säger Pär Renberg, ordförande för ST inom Polisen.

ST inom Polisen organiserar civilanställd personal på Polismyndigheten, och menar att myndigheten behöver en strategisk personalförsörjningsplan där det tydligt framgår vilken kompetens som efterfrågas och vilken personal som behöver rekryteras.

 - Om man vill få ut mer uniformerad personal på gator och torg är en sak, men då behöver vi också bli fler som gör allt det som möjliggör för poliser att verka där. Vi behöver såväl spetspersonal som en stabil bas. Uniform eller ej, det är alla vi tillsammans som är avgörande för att Polismyndighetens ska klara sitt uppdrag, säger Pär Renberg.

 - Sifferexercisen kring antalet poliser leder oss fel. Politiken ska inte avgöra vem som behövs utan vad som behövs. För att få stopp på skjutningar och hejda nyrekryteringar till kriminella gäng behöver vi långsiktiga genomtänkta politiska beslut som både satsar på förebyggande åtgärder och ser till hela rättskedjan, inte kortsiktigt valgodis, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Presskontakt

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss