Svenska ambassaden i Tallinn

Fackliga rättigheter för lokalanställd ambassadpersonal

Publicerad: 2022-05-16

Pressmeddelande Fackförbundet ST och Regeringskansliet har träffat en överenskommelse som ger lokalanställd ambassadpersonal möjlighet att arbeta fackligt. Det ger också förtroendevalda lokalanställda möjlighet att företräda personal på andra ambassader.

ST har länge drivit arbetet för att lokalt anställda på svenska ambassader ska få fackliga rättigheter, och ser överenskommelsen som en stor framgång.

– Vi på ST har kämpat under många år för att arbetsgivaren Regeringskansliet ska erkänna att även de lokalt anställda ska ha fackliga rättigheter, och att vi som fackligt förtroendevalda ska kunna företräda alla våra medlemmar på Utlandsmyndigheterna. Att vi nu kommit överens är mycket glädjande för alla våra lokalanställda medlemmar på svenska beskickningar, säger Melanie Hedlund Bjersten, tills nyligen ordförande för ST inom Regeringskansliet.

Alla svenska beskickningar i utlandet hör till myndigheten Regeringskansliet. För den utsända personalen gäller svenska arbetsrättsliga regler fullt ut, men de lokalt anställda (som kan vara både svenska och utländska medborgare) har tidigare hamnat mellan stolarna arbetsrättsligt eftersom de är verksamma och anställda i länder där svensk arbetsrätt inte gäller. Detta har bland annat inneburit att de inte har rätt till fackligt arbete på arbetstid.

Deras oklara arbetsrättsliga ställning fick stor uppmärksamhet bland annat i samband med att Sverige tvingades evakuera ambassaderna i Afghanistan och Ukraina, och det fanns ingen formell möjlighet för STs förtroendevalda att företräda dem. Under evakueringen av ambassaden i Kabul fick Regeringskansliet omfattande kritik för att det inledningsvis inte fanns någon plan för att hjälpa de lokalt anställda på ambassaden.

STs förtroendevalda ute på ambassaderna i världen kommer nu ha möjlighet att arbeta fackligt, både på sina egna arbetsplatser men också att utreda frågor och stötta medlemmar på andra ambassader. Parterna har dock inte enats om huruvida facket har möjlighet att driva tvister för lokalanställdas räkning.

– Överenskommelsen är en bra grund för vår framtida samverkan med arbetsgivaren, som nu möter många av de önskemål vi haft. Det gör det möjligt för våra förtroendevalda att ha en dialog med arbetsgivaren och genomgå fackliga utbildningar, det har vi arbetat för länge. säger Melanie Hedlund Bjersten.

Presskontakt

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss