Fackförbundet STs arbetslivspris tilldelas Mats Wingborg

Publicerad: 2023-11-22

Pressmeddelande Den fackliga rörelsens betydelse för demokratin stod i fokus när Fackförbundet STs arbetslivspris tilldelades Mats Wingborg. Priset delades ut den 21 november.

Fackförbundet STs arbetslivspris tilldelas personer eller grupper som anses vara betydelsefulla för utvecklingen av arbetslivet och demokratin. Årets mottagare är journalisten och författaren Mats Wingborg. Han uppmärksammas för att bland annat öka medvetenheten bland fackligt förtroendevalda och medlemmar om vikten av att upprätthålla demokratiska värderingar inom facket, på arbetsplatserna och i samhället i stort.

Under närmare femton år har Wingborg även gjort betydande insatser för att informera, upplysa och debattera strategierna hos den växande ytterkantshögern. Han har dessutom effektivt synliggjort den utbredda förekomsten av löntagare som lever under osäkra anställningsvillkor.

– Vi är stolta att uppmärksamma Mats Wingborg med detta pris. Han är en kraftfull röst för demokrati och jämlikhet i arbetslivet, säger Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon. 

Tidigare mottagare av arbetslivspriset är bland annat föreningen Lönelotsarna och Folkhälsomyndigheten.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss