Fackförbundet ST stämmer MTR

Publicerad: 2023-11-30

Pressmeddelande I samband med att tågvärdarna avvecklades på pendeltågen i Stockholm lät operatören MTR göra en undersökning av hur avvecklingen skulle påverka arbetsmiljön för tågförarna. När skyddsombuden begärde att få tillgång till undersökningen vägrade arbetsgivaren att lämna ut den. Detta strider mot arbetsmiljölagen och därför stämmer nu Fackförbundet ST företaget MTR i Arbetsdomstolen.

Undersökningen borde ha ingått som en central del i den granskning som Arbetsmiljöverket gjorde efter att skyddsombuden lagt ett skyddsstopp på verksamheten. Trots det undanhöll MTR undersökningen för  såväl skyddsombud som för Arbetsmiljöverkets inspektörer.  Det är ett grovt åsidosättande av Arbetsmiljölagen, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

I den av MTR beställda rapporten "Utvärdering av pendeltågsförares arbetsbelastning i samband med införandet av MTR PTU” framkom att det fanns allvarliga brister i tågförarnas arbetsmiljö ifall tågvärdarna skulle avvecklas till förmån för kameraövervakade på- och avstigningar. Men MTR hade sedan tidigare bedyrat för såväl skyddsombud som för Arbetsmiljöverket och för allmänheten via media, att alla risker som avvecklingen av tågvärdarna  innebar, hade omhändertagits.

Utan tillgång till rapporten kunde varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket fullgöra sina uppgifter och fullt ut granska de risker som förändringen innebar, säger Joakim Lindqvist.

Enligt 6 kap i Arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att ta del av handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet, och skyddsombud får inte hindras att utföra sitt arbete. Först drygt tre månader efter att skyddsombuden fick vetskap om att rapporten överhuvudtaget fanns lämnades den ut av arbetsgivaren. Då hade arbetsgivaren haft tillgång till rapporten i ett halvår.

Fackförbundet ST har under hela processen med avvecklingen av tågvärdarna varit mycket kritiskt till hur arbetsgivaren MTR har agerat gentemot sin personal. Storstockholms lokaltrafik SL har upphandlat MTR som operatör för pendeltågen och tunnelbanan. Men efter att företaget haft problem med att upprätthålla trafiken på ett tillfredställande sätt beslutade SL att avtalet ska avslutas i förtid under våren 2024.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss