Fackförbundet ST ställer sig bakom demokratirörelsen i Iran

Publicerad: 2022-10-07

Pressmeddelande Fackförbundet ST ser med oro på våldet som pågår i Iran och vill uppmana Irans regering att upprätthålla FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få bestämma över sin kropp och klädsel. Kvinnor i Iran som ger uttryck för denna rättighet möts av våld, misshandel och arresteringar.

Nyligen misshandlades en ung kvinna brutalt till döds av sedlighetspolisen. Detta för att hennes slöja inte uppfattades sitta rätt. Hennes död har lett till en stor våg av demonstrationer i hela landet, där män och kvinnor kräver sina demokratiska rättigheter.

Vi i den demokratiska delen av världen har ett ansvar att stötta demokratirörelser i länder där människor lever under förtryck. Som facklig organisation ställer vi oss bakom det iranska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST stödjer och står bakom dessa modiga kvinnor och män som varje dag på Irans gator kräver sina demokratiska rättigheter trots att de riskerar sina liv. 

Våra arbetsvillkor påverkas i allt högre grad av vår omgivning, när mänskliga rättigheter kränks i ett land, är det också ett hot mot våra demokratiska värden.

Fackförbundet ST driver sedan 10 år ett samarbetsprojekt med fackförbund i Nordafrika och Arabvärlden, där fokuserar vi på att stödja och utbilda kvinnliga ledare. Det har hitintills varit svårt för kvinnor fån Iran att delta. Kvinnors deltagande i fackföreningar och civilsamhälle är en förutsättning för att Iran och andra länder skall utvecklas till demokratier. 

Presskontakt

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss