Fackförbundet ST och Vision visar stöd för strejkvarsel

Publicerad: 2023-10-31

Pressmeddelande Kollektivavtal innebär trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Fackförbunden Vision och Fackförbundet ST ger sitt stöd till de fackförbund som varslar om strejk för medarbetarnas rätt till kollektivavtal på Klarna.

Nio av tio arbetstagare omfattas av kollektivavtal i Sverige. Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsmarknadens parter tar ansvar för villkoren på arbetsplatsen. På Klarna har medarbetarna länge drivit på att få till kollektivavtal, men utan resultat. 

 - Att Klarna väljer att neka medarbetarna kollektivavtal är under all kritik. Kollektivavtal skapar trygghet, förutsägbarhet och inflytande oavsett bransch. För oss på Vision är det självklart att vi visar vårt stöd för fackförbund som Unionen, som nu varslar om strejk. Klarna måste tänka om och lyssna på medarbetarna, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på fackförbundet Vision. 

 - Betalningstjänster är en förtroendeverksamhet men det inger inte förtroende att en aktör som Klarna inte vill ha kollektivavtal. Kollektivavtal är ett golv som avgör vilka rättigheter en arbetstagare har, utan kollektivavtal kan en arbetsgivare välja att ensidigt ta bort rättigheter och förmåner om den så vill, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Om ingen överenskommelse nås träder strejken i kraft tisdagen den 7 november 2023 kl. 10.30.

Fakta: Fördelar med kollektivavtal

  • Tydliga villkor. Både arbetstagare och arbetsgivaren vet vilka villkor som gäller. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan alltid förbättra villkoren ännu mer än det som står i avtalet – men inte försämra.
  • Tjänstepension. Arbetsgivaren sätter varje år in pengar hos ett försäkrings­bolag som förvaltar arbetstagarens tjänstepensions­pengar.
  • Regelbunden löneprocess.  Lönen ska ses över varje år, enligt kollektiv­avtalet. Arbetstagare har också rätt till ett lönesamtal.
  • Försäkringar. Om arbetstagare till exempel blir sjuk en längre tid eller skadar sig i arbetet utges ekonomisk ersättning, tack vare försäkringar som ingår i kollektivavtalet.
  • Mer påverkan på arbetsplatsen. Kollektivavtalet ger arbetstagarna möjlighet att vara med och fatta beslut som rör arbetsplatsen.
Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss